Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - strona 1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - strona 2 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - DOPRECYZOWANIE TYCH ZASAD art. 22 konstytucji zasada wolności gospodarczej i wolnej konkurencji , art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 2 lipca 2004r. zawiera normy o charakterze prywatnoprawnym ale w większości o charakterze publicznoprawnym Art. 6..ust.1 ( art. 22 konstytucji art. 30 konstytucji) zasada równości przedsiębiorców -art. 6 jest wyrazem tej zasady równości przedsiębiorców, -art. 32 konstytucji - nie może nikt być dyskryminowany w życiu gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
zakaz dyskryminacji jest niejako drugim końcem kija wolności dla każdego na równych prawach wykonywania działalności gospodarczej, zasada równości przedsiębiorców.
Zasada samodzielności przedsiębiorców - jest pewnym przejawem realizacji zasady wolności. Mamy do czynienia z przepisami dotyczącymi ograniczeń w ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz np. w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych, gdzie ustawodawca przewiduje ustawowe przesłanki. Kolejne zasady: Zasada samofinansowania przedsiębiorców - art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
Zasada jawności działalności gospodarczej - wyrażają zarówno art. 8 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej+ przepisy art. 8 i art. 14-16 ustawy o krajowym rejestrze sadowym, dają wyraz zasadzie jawności działalności gospodarczej.
Zasada uczciwiej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów -jej wyrazem najszerszym jest art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Z którego wynika ze przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarcza na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych praw konsumentów. To jest pewna deklaracja, która znajduje swoje instrumenty egzekucyjne zwłaszcza w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w przepisach które odsyłają do dobrych obyczajów.
Zasada samodzielności przedsiębiorców doznaje ograniczenia , swobody działalności gospodarczej doznają ograniczenia, te ograniczenia są wyeksponowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w przepisach ustawy od rozdziału 4 od art. 46. mamy do czynienia z rożnymi instrumentami prawnymi m.in.: koncesja - uzyskanie koncesji wymaga wykonywania działalności gospodarczej -ustawodawca określa dziedziny, które przewidują wymóg uzyskania koncepcji, obejście przedmiotowo określonych w art. 46 u o s.d.g.dziedzin koncesjonowanie oznacza - prawny zakaz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i swobodnego / wolnego prowadzenia działalności gospodarczej

(…)

… znane sa osobie trzeciej która z rejestrem się zapoznała.nie można powoływać się na dane które nie zostały wpisane, mimo istniejącego obowiązku dokonania modyfikacji. A wiec domniemanie znajomości danych wpisanych do rejestru jest jednym z przejawów funkcjonowania tej jawności formalnej.
Art. 15 ust 2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
… wniosek w postępowaniu rejestrowym. Mamy tam cały rozdział o postępowaniu nierejestrowym w ramach postępowania nieprocesowego i jednym z tych rodzajów postępowań nieprocesowych jest właśnie postępowanie rejestrowe, art. 694(3) wniosek o wpis do KRS składa podmiot podlegający wpisowi, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej - czyli tutaj jest legitymacja uprawnionego podmiotu,
Art. 23 ustawy o Krajowym…
…, jest wyodrębniony w kodeksie cywilnym, definicja kodeksowa i jest ( ale nie tożsama) w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Dotychczas wyodrębnianie pojęcia przedsiębiorcy miało sens zarówno materialno prawny jak i procesowy. Przepisy dotyczące przedsiębiorców, w tym również w KC poświęcone( firma i prokura- pewne instrumenty którymi posługują się przedsiębiorcy bez względu na status cywilnoprawny…
… przyspieszenie postępowania w sprawach gospodarczych, wprowadzano tam m.in. najbardziej kontrowersyjna instytucje która była przedmiotem krytyki - tak zwana prekluzja dowodowa prekluzja dowodowa - czasowe ograniczenie możliwości zgłaszania wniosków dowodowych. Jak ktoś przekroczył termin z wystąpieniem z wnioskiem dowodowym to już wniosku dowodowego w tym przedmiocie nie można było zgłaszać.
Nadal mamy pojęcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz