Publiczne prawa podmiotowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawa podmiotowe - strona 1 Publiczne prawa podmiotowe - strona 2

Fragment notatki:

publiczne prawa podmiotowe Publiczne prawo podmiotowe : sytuacja prawna obywatela ukształtowana przez normę prawa publicznego, w związku z którą obywatel może się domagać od państwa spełnienia jego korzyści, dokonania pewnych obowiązków albo może coś w sposób niekwestionowany przez państwo uczynić, realizując swój indywidualny interes
możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego
organ ma obowiązek postąpienia zgodnie z treścią ppp
ściśle związane z prawem przedmiotowym
nie ma przyrodzonych ppp , zawsze wynikają z prawa pozytywnego
mogą być ograniczane w wyjątkowych sytuacjach, na podstawie ustawy ( przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności)
wolno z niego nie korzystać , ale nie można się go zrzec
jego treścią są wyłącznie uprawnienia, obowiązki mogą być jedynie konsekwencją zachowania się podmiotu administrowanego
Treść stosunku z góry ukształtowana przez prawo, jednostka ma określone uprawnienie wobec administracji, celem postępowania administracyjnego jest zaspokojenie roszczenia wypływającego z ppp.
Odróżnienie ppp od interesu prawnego : ppp musi być na tyle skonkretyzowane przez prawo, żeby jego dochodzenie było możliwe w drodze zindywidualizowanego środka prawnego.
Ppp a prawa człowieka. Prawa człowieka są zawarte w przepisach prawa publicznego, ale mogą też regulować stosunki z zakresu prawa prywatnego; przysługują jedynie jednostkom i zrzeszeniom, a ppp wszystkim podmiot administrowanym. Poza tym prawa 2 i 3 generacji nie wyposażają jednostkę w roszczenia wobec władz publicznych.
Nie każda norma jest źródłem ppp, mamy z nim do czynienia jeżeli realizacja normy wiąże się z zawiązaniem stosunku prawnego, którego elementem są prawa i obowiązki stron. Poza tym funkcją ppp jest ochrona określonego interesu jednostki, więc nie będą to również normy , które nakładają na organ administracji obowiązki mające służyć realizacji wyłącznie interesu publicznego.
Negatywne ppp : możność żądania od administracji, żeby nie ingerowała w sprawy objęte treścią ppp
Pozytywne ppp : możność żądania od administracji przyznania określonych praw lub podjęcia wskazanych czynności
materialne : roszczenie o wydanie aktu administracyjnego o określonej treści formalne : żądanie od organu określonego zachowania się np. wydania decyzji, ale nie o określonej treści
domaganie się określonych pozytywnych świadczeń ze strony administracji np. pomoc w czasie klęski żywiołowej
polityczne : prawo do udziału we władzy publicznej i do współdziałania z administracją w rozstrzyganiu o sprawach publicznych - np. wybieranie organów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz