Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 42

Sęk - streszczenie

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1995

postępowania karnego • kpk – ustawa z dn. 6 czerwca 1997 • do pełnienia czynności biegłego jest zobowiązany...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

podstawę prawną ustroju i postępowania administracyjnego. Są to: a) ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo...

Sąd do spraw Służby Publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

sprawy przedłożonej Sądowi do spraw Służby Publicznej, może brać udział w postępowaniu w charakterze...

Podmiot przestepstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

do rozumienia znaczenia przedsiębranego czynu i kierowania swoim postępowaniem Podmiotem przestępstwa...

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1477

kodeksu postępowania cywilnego uznające sądownictwo polubowne ze zezwalające na poddanie określonych...

Właściwość sądu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

i obowiązki procesowe, które w postępowaniu przed sądami powszechnymi przysługują sądowi rejonowemu. wojskowe...