Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 57

Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1001

zaświadczenie). -INTERES PRAWNY Postępowanie to ma charakter uproszczony, ponieważ co do zasady termin...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych: A. postanowienie w tym przedmiocie...

Postępowania szczególne w procesie karnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kruk
 • Postępowania szczególne w procesie karnym
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3682

stanowi, że jeśli w toku przewodu sądowego sąd stwierdzi, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania...

Pytanie z odp. 2

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

po otwarciu przewodu sądowego, mimo że oznacza nieprzestępność czynu. Umorzenie postępowania na omawianej...

Postępowanie uproszczone

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

postępowania przygotowawczego w formie śledztwa z powodu przekroczenia terminu na ukończenie dochodzenia ( Art...

Oskarżyciel posiłkowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

udziału w postępowaniu, może przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1449

prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie...