Pojęcie i rodzaje środków egzekucyjnych

Nasza ocena:

4
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje środków egzekucyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje środków egzekucyjnych Podmiotem wobec, którego stosuje się środek egzek. może być każdy uczestnik obrotu prawnego. Dany środek egzek. może być stosowany wielokrotnie. Możliwe jest też stosowanie kilku środków egzek., gdy zastosowanie jednego środka jest nieskuteczne. Środki egzek. stosuje się w przypadku braku działania. Celem środka egzek. nie jest dolegliwość, ale zmuszenie do wykonania obowiązku.
Środki egzekucji:
-pieniężne
- niepieniężne. 56.Grzywna w celu przymuszenia Jest środkiem przymuszającym; regulacja znajduje się w art. 119-126 ustawy egzekucyjnej. Wskazuje się 3 sytuacje, kiedy stosowany jest ten środek:
gdy podlegający egzekucji obowiązek polega na znoszeniu lub zaniechaniu czegoś
gdy podlegający egzekucji obowiązek polega na wykonaniu określonych czynności- chodzi o czynności, których nie może wykonać inna osoba niż zobowiązany, są to tzw. obowiązki osobiste
gdy zastosowanie innego środka jest niecelowe.
Grzywę co do zasady stosujemy wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej(z wyjątkami). Jest środkiem, który może być stosowany wielokrotnie. Ustawodawca wprowadził jedynie górne granice wysokości grzywien:
granicę wysokości jednorazowej grzywny:
osoby fizyczne- do 1000 zł
pozostałe- do 50000 zł
granicę wysokości sumy grzywien:
osoby fizyczne- do 5000 zł
pozostałe- do 200000 zł.
Zróżnicowanie granic w zależności od tego, na kogo została ona nałożona. Wysokość grzywny ustalana jest w oparciu o instytucję uznania administracyjnego- ocena z punktu widzenia celowości środka, stosowanie zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Górne granie grzywny w celu przymuszenia mają charakter przedmiotowy; wiążą się z danym postępowaniem.
W zakresie pewnych obowiązków grzywnę można zastosować tylko raz- obowiązki wynikające z prawa budowlanego art. 121§5- sposób obliczania grzywny w celu przymuszenia w przypadku rozbiórki budynku lub jego części
wszystkie środki egzekucyjne stosowane są tak samo- organ wydaje postanowienie.
art. 122- co powinno zawierać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia:
4 elementy: 2 wezwania i 2 pouczenia Postanowienie to tworzy nowy obowiązek. art. 124 KPA- co powinno zawierać postanowienie
art. 122 §3 ustawy- środki przysługujące zobowiązanemu: zarzut i zażalenie na postanowienie
Nie istnieje zażalenie w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.


(…)

… na następców prawnych, ale nie oznacza to, że z obowiązkiem dzieje się tak samo. Przechodzi on na następcę prawnego, tylko nigdy nie ma charakteru osobistego.
Umorzenie grzywny następuje, gdy zostanie wykonany obowiązek, a grzywny nie uiszczono. Muszą wystąpić łącznie 2 przesłanki:
wykonanie obowiązku objętego tytułem wykonawczym
zobowiązany musi złożyć wniosek o umorzenie.
Natomiast zwrot grzywny następuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz