Wierzyciel i zobowiązany

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wierzyciel i zobowiązany - strona 1

Fragment notatki:

Wierzyciel Jest podmiotem uprawnionym do żądania wykonania obowiązku w administracyjnym postępowaniu egzek. To kto będzie wierzycielem zależy od źródła obowiązku:
- obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia org. adm. rządowej lub samorządowej - wierzycielem jest właściwy do orzekania organ I instancji (ten który wydał decyzję/postanowienie)
- obowiązek wynika z orzeczeń sądów i in. organów/ z przepisów prawa - wierzycielem jest organ/instytucja zainteresowane wykonaniem obowiązku/powołane do czuwania nad wykonaniem obowiązku.
- kiedy nie można ustalić wierzyciela/jest on bezczynny; wierzycielem zostaje podmiot, na rzecz którego wydano orzeczenie/którego interesy prawne zostały naruszane przez niewykonanie obowiązku.
1. Postępowanie jest wszczynane na wniosek wierzyciela (gdy organ i wierzyciel to ten samo podmiot - egzekucja wszczynana z urzędu)
2. Wierzyciel wnosi zażalenia na postanowienia. Jeśli jest jednocześnie organem egzek., to nie ma takiego prawa.
3. Zajmuje stanowisko, gdy wierzyciel i organ egzek. to ten sam podmiot.
29.Zobowiązany Podmiot (os. fiz., os. prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), który nie wykonał obowiązku (pieniężnego/niepieniężnego) w terminie.
Grzywna w celu przymuszenia nie zawsze nakłada jest na zobowiązanego, np. gdy działa on przez przedstawiciela ustawowego nakładana jest na tego przedstawiciela. W przypadku osoby prawnej nakładana jest na osobę ją reprezentującą.
Podobnie jest w przypadku, gdy rzecz jest w posiadaniu innej osoby niż zobowiązany. Rzecz odbiera się tej osobie choć nie jest ona zobowiązanym.
Egzekutor może zastosować przymusu wobec innej osoby nie będącej zobowiązanym.
Ograniczenia podmiotowe:
- osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych
- wobec określonej kategorii osób określone środki egzek. mogą stosować określone organy, np. przymus bezpośredni wobec żołnierzy służby czynnej może zastosować Żandarmeria Wojskowa/ wojewódzki organ porządkowy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz