Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 153

Historia państwa i prawa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

. regulował organizację sądów i postępowanie sądowe, w niniejszym zakresie dotycząc prawa materialnego...

Zawarcie umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001

spełnienia świadczeń wzajemnych, jeżeli z umowy/ustawy/orzeczenia sądowego/decyzji administracyjnej...

Poręczenie-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

a. w postępowaniu przygotowawczym- sąd właściwy do rozpoznania sprawy- Art. 270 §1 ) b. w postępowaniu sądowym- sąd...

Sąd, właściwości sądu-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

którego najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze ( reguła wyprzedzenia ) ( Art. 31 §3 ) Wszczęcie postępowania...

Kodeks karny wykonawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

, w którego okręgu skazany przebywa. § 3. Jeżeli postępowanie sądowe dotyczy skazanego pozbawionego wolności...

Ściąga 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna określać:   1)   obszar scalenia...

Europejski Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

na motywy takiego postępowania. Na postępowanie urzędników nie będzie miał wpływu w żadnym czasie interes...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Paweł Sarnecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7056

postępowania Sądowemu rozpatrzeniu podlegają sprawy o charaktere cywilny, karnym, administracyjnym. - jednostka...