Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 53

Systemy ewidencyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową...

Podmioty zobowiązań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

, która nie wykonała obowiązku. Zasadniczo postępowanie egzekucyjne prowadzi się wobec zobowiązanego. Od tej zasady...

Decyzja administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

konkretyzacji prawa dokonanego przez ten podmiot. Uczestnicy postępowania składają w toku postępowania określone...

Wykład 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

płaci koszty postępowania sądowego, za komornika no i sam dług) Komornik najpierw zajmuje dochody...

Sądownictwo międzynarodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1456

Trybunału ratione personae (kto może być stroną w postępowaniu przed MTS)  stronami w postępowaniu...

Pełnomocnictwo procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

postępowania ( art 96). Strona traci zdolność sądową wtedy kiedy utraci np. osobowość prawną śmierci...