Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 54

Załatwianie skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

organu. Przesłanie takiego materiału powoduje wszczęcie postępowania i związany z tym obowiązek...

Informacje dla osób składających skargę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

postępowania w sprawie. 25. Pana/Pani sprawa będzie rozpoznana przez Trybunał bez pobierania opłat sądowych...

Upadłość-omówienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

, je­żeli majątek dłużnika o c z y w i ś c i e nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

sądów polubownych. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi...

Postępowanie karne- odpowiedzi 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714

.Postanowienie o zawieszeniu postępowania: a)może zażalić tylko strona czynna d)niekiedy jest wydawane przez sąd...