Podmioty zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty zobowiązań - strona 1

Fragment notatki:

PODMIOTEM ZOBOWIĄZANYM MOŻE BYĆ : -osoba fizyczna, -osoba prawna, -jednostka organizacyjna, która nie wykonała obowiązku. Zasadniczo postępowanie egzekucyjne prowadzi się wobec zobowiązanego. Od tej zasady istnieją WYJĄTKI, a mianowicie:
1. Dotyczy sytuacji, gdy chodzi o osobę niepełnoletnią środki egzekucyjne prowadzone są nie wobec tej osoby, gdyż za nią działa ustawowy bądź statutowy przedstawiciel, co nie stoi na przeszkodzie ze wobec majątku tej osoby środki egzekucyjne mogą być stosowane. Zobowiązany może działać sam lub przez pełnomocnika
2. Innym podmiotem może być osoba trzecia- nie jest zobowiązanym, a rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja. Wówczas tej osobie przysługują specyficzne środki zaskarżenia a mianowicie wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji a następnie tzw. powództwo ekscydencyjne do sądu powszechnego o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji i jest to jeden z nielicznych środków, które występują w postępowaniu, które mają charakter suspensyjny- wstrzymują wykonanie.
Osoby trzecie - Osoba trzecia - podmiot, który rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną.
Świadek -Świadkiem jest osoba, która uczestniczy przy czynnościach egzekucyjnych i nie pobiera za to wynagrodzenia. Świadkiem może być osoba bliska, ma być najbardziej wiarygodna dla zobowiązanego. Świadków wzywa się gdy egzekucja w porze nocnej lub nieobecności zobowiązanego, a zobowiązany może chcieć wezwać świadka.
Dozorca - osoba, której oddano pod dozór zajęte w toku egzekucji ruchomości. Może to być osoba fizyczna lub prawna.
Wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności, których nie wykonał zobowiązany. Pojawia sie w przypadku zastosowania wykonania zastępczego jako środka egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym.
Oprócz tego w postępowaniu mogą występować ŚWIADKOWIE . - Świadkiem jest osoba, która uczestniczy przy czynnościach egzekucyjnych i nie pobiera za to wynagrodzenia. Świadkiem może być osoba bliska, ma być najbardziej wiarygodna dla zobowiązanego. Świadków wzywa się gdy egzekucja w porze nocnej lub nieobecności zobowiązanego, a zobowiązany może chcieć wezwać świadka.
TOK POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO : Stadia postępowania egzekucyjnego : Postępowanie egzekucyjne różni się od egzekucji, bo egzekucja to stosowanie środków przymusu, a postępowanie egzekucyjne to pewien ciąg czynności procesowych. Nie muszą być tożsame te pojęcia. Może poste egzekucyjne trwać po zakończeniu środków egzekucyjnych. Datą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest dzień:
1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz