Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 64

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

sądów polubownych. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi...

Proces legisakcyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Proces legisakcyjny Był to najdawniejszy rodzaj zwyczajnego postępowania sądowego w Rzymie...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4550

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 6041

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 7672

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1981

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4578

on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Jeżeli środek...

Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Postępowania Cywilnego Prawo Karne Sądowe od IV1807 Władzę Tymczasowe uznawały w Prawie karnym dawne prawo...