Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego - strona 1 Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego - strona 2 Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego - strona 3

Fragment notatki:

Administracja Terenowa Księstwa Warszawskiego na wzór administracji francuskiej (terminologia i nomenklatura również)
6 (potem 10) departamentów, 100 powiatów
Departament toruński (przez pewien czas były tu władzę Centralne)
Departamentem zarządzał jednoosobowo PREFEKT podporządkowany Ministrowi Spraw Wewnętrznych
mianowany przez Monarchę
zobowiązany wykonywać polecenia wszystkich ministrów
podlegała mu (oprócz wojskowej i sądowej cała administracja) podporządkowano mu Policje W każdym departamencie Lokalny Komisarz Policji
Prefekt decydował 1 osobowo i 1 osobowo ponosił odpowiedzialność/ Miał asystenta - Sekretarza Generalnego - zwierzchnika urzędników i radców oraz specjalistów (pracowników kancelarii) 5 wydziałów Departamentu : administracja, dóbr i lasów narodowych, prawny, budowlany, lekarski)
3 radców = Rada prefekturalna (Sąd Administracyjny pierwszej instancji, rozpatrywał m.in. prośby o ulgi podatkowe)
W powiatach - Podprefekci - podporządkowani Prefektom (nie mieli uprawnień decyzyjnych, tylko przekazywali wnioski Prefektowi - stąd zwano ich „Skrzynkami Pocztowymi”)
Wójci w Gminach i Burmistrzowie mogli orzekać w drobnych sprawach administracyjnych
Organy (niby) samorządowe : Rady Powiatowe (12 osobowe) i Rady Departamentalne (24 osoby)- raz do roku zwoływał Prefekt/MSW Rady te zajmują się:
rozkładem ciężarów podatkowych
debatami nad: stanem i działalnością administracji → wnioski do Prefektów oni zaś przekazuja je do MSW lub dokonują reakcji.
Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości Zasady Konstytucyjne:
formalna równość wobec prawa sądowego
niezawisłość sądów( gwarantowała: dożywotność urzędu sędziego [odebrano tylko wyrokiem karnym] sędzia bez własnej zgody nie może być przenoszony)
jawność postępowania
sądy powszechne - zerwanie z sądownictwem stanowym rozdział sądów cywilnych i karnych STRUKTURA SĄDÓW Cywilne
Trybunały Handlowe - co departament, a jeśli nie było to jego uprawnienia miał sad cywilny, sprawy z zakresu prawa handlowego, orzekał komplet wyłaniany przez samorząd kupiecki
Sądy pokoju [wybierało sędziów Zgromadzenie Gminne, Sejmiki/ nominował Monarcha] , były w każdym powiecie, składały się z Podsędków, Sędziów Pokoju, Pisarzy i Podpisarzy, sądził jednoosobowo- zmieniał się co parę miesięcy Główne zadania - doprowadzenie do ugody, sprawy opiekuńcze, w sprawach spornych o wartości do 80 zł orzekali podsędkowie Apelacja od Sądów pokoju → Trybunał Cywilny (w każdym Departamencie, nominowany przez monarchę)


(…)

… kodyfikacyjne nad nieudaną próbą recepcji Prawa Karnego i Prawa Procedury Karnej Francji
KRÓLESTWO POLSKIE (KONGRESOWE)
podział Księstwa Przez Austrię, Prusy i Rosję
Wielkie Księstwo Poznańskie w Prusach
Wolne Miasto Gdańsk do Prus Autonomia Krakowa - Rzeczypospolita Krakowska, Wolne miasto Kraków (do 1846)
Z reszty księstwa: Kongresówka
Kongresówka:
unia personalna z Rosją, po wieczne czasy
daleka autonomia…
… przed sądem karnym:
- Patroni przy Trybunałach Cywilnych (nominowani przez MS)
Adwokaci w Sądach Apelacyjnych
Mecenasi Radzie Stanu
Notariat(dożywotnio mianował monarcha) - istniał przy każdym S. Pokoju, 2 notariuszy, mieli uprawnienia tylko w swym okręgu sądowym. W S. Apelacyjnym 2 notariuszy miało prawo potwierdzania umów dla całego Księstwa. Prawo Sądowe Cywilne
Źródła:
Kodeks Napoleona od 1 V 1808…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz