Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 36

Środki ochrony sądowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

powództwa wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny i występuje o wstrzymanie postępowania do czasu...

Decyzja administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

konkretyzacji prawa dokonanego przez ten podmiot. Uczestnicy postępowania składają w toku postępowania określone...

Załatwianie skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

organu. Przesłanie takiego materiału powoduje wszczęcie postępowania i związany z tym obowiązek...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1519

: "Ślubuję uroczyście, sumiennie wypełniać obowiązki aplikanta sądowego, w postępowaniu kierować się zasadami...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1631

, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym. Postępowanie sądowoadministracyjne...