Postępowanie sądowo administracyjne definicja - strona 47

Pojęcie administracji publicznej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

z postępowaniem administracyjnym Związane z postępowaniem przed sądem administracyjnym Wywołujące skutki...

Infrastruktura informacyjna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

i przestrzegania prawa albo informacje zbierane na potrzeby postępowania administracyjnego i prowadzenia rejestrów...

Ugoda i promesa - omówienie(II sem)

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 686

)pisemne porozumienie - regulowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawierane pomiędzy...

Stosowanie prawa- Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 7000

; -sądowe stosowanie prawa to proces bardzo złożony: organy sądowe, administracyjne Sądowy tryb stosowania...