EGZAMIN Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EGZAMIN Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - strona 1 EGZAMIN Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - strona 2 EGZAMIN Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśniono w niej w zrozumiały sposób, osobno każde z zagadnień. Notatka tworzy gotowy do nauki zbiór podstawowych pojęć niezbędnych do zdania egzaminu z prawa administracyjnego na kierunku prawa lub administracji. Podstawowe pojęcia przybliżone w notatce z prawa administracyjnego to: Określenie pojęcia administracja, płaszczyzna i działanie administracji, zakres działania administracji państwowej, organy naczelne administracji państwowej, zasady działania administracji i ponad sto innych haseł kluczowych dla prawa administracyjnego. Notatka odwołuje się konkretnych przepisów prawnych z zakresu administracji. Opracowanie świetnie nadaje się do przygotowania na egzamin z prawa administracyjnego. Systematyzuje wiedzę i ułatwia zapamiętanie pojęć i zasad prawa administracyjnego. Notatka egzamin z prawa administracyjnego w sposób problemowy traktuje prawo administracyjne. Jest to kluczowe podejście, które pozwala na zrozumienie omawianego tematu. Notatka wyjaśnia historyczny rozwój państwowej służby cywilnej, metody działania administracji, stosunek administracyjno-prawny, kontrola administracji publicznej.

EGZAMIN Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
1. Określenie pojęcia "administracja".
W teorii wyróżnia się administrację w ujęciu:
- organizacyjnym (podmiotowym) - ogół podmiotów adm. (organy adm. i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu adm. publ.).
- materialnym (podmiotowym) - jest to działalność państwa, której przedmiotem są sprawy adm.
- formalnym - jest to cała działalność wykonywana przez podmioty adm. bez względu na to, czy ma charakter adm. lub nie.
Administracja - ogół organów i osób w nich zatrudnionych wyposażonych w odpowiednie kompetencje, których zadaniem jest bezpośrednie praktyczne zorganizowanie i wykonywanie zadań określonych prawem w swoistych formach. Jest to część działalności państwowej, jaka pozostaje po wyeliminowaniu z niej działalności ustawodawczej (prawodawczej) i sądowniczej. Pracownicy administracji wykonują i organizują zadania państwa łącznie z pracownikami samorządowymi. Administracja publ. (ogólnie)- dotyczy całego państwa, zarządzania, sprawowania władzy wykonawczej w państwie. Adm. publ. dzieli się na samorządową i rządową. Państwo w ramach decentralizacji przekazuje zadania własne samorządom. Nad gminą sprawuje w tym zakresie nadzór Wojewódzki Sejmik Samorządowy.
Administracja - administrare (łać.) zarządzać, rządzić, dysponować. Jest to działalność, wykonywanie kompetencji.
Prawo cywilne charakteryzuje się równością podmiotów, natomiast prawo adm. - nierównością stron. W stosunku adm.-prawnym rozróżniamy podmioty:
- organ adm. (nadrzędny), dokonuje on czynności władczych wobec obywatela, tzn. wydaje decyzje adm.
- obywatel lub instytucja społ. (podporządkowany).
Administracja musi i powinna stosować prawo. Źródłem prawa adm. jest Sejm, gdyż on tworzy ustawy, które są wykonywane przez rząd. Prawo jest również tworzone przez organy niższego rzędu, np. wojewodowie wydają przepisy wykonawcze.
Administracja państwowa - część działalności państwa, wykonywana przez jego organy, która polega na organizowaniu bezpośredniej praktycznej realizacji jego zadań.
2. Płaszczyzny i charakter działania administracji. Płaszczyzny działania adm.:
- reglamentacyjno-dystrybucyjna - zadania te realizowane są w formie wydawanych decyzji adm. Jest to bezpośrednia sfera stosunków urząd - obywatel. Działania te podlegają kontroli sądowej,
- działalność organizatorska - związana jest z zaspokajaniem potrzeb społ. w skali ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz