Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 35

Pytanie z odp. 9

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

postępowania. 6)wydanie postanowienia w przedmiocie tymczasowe aresztowania lub innego środka przymusu. 7...

Prawo administracyjne - skrypt - Normy

  • Politechnika Warszawska
  • dr Anna Markowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 952

administracyjnego - określają czynności podmiotów postępowania, powiązane z normami prawa materialnego i ustrojowego...

Postępowanie odwoławcze - Orzeczenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Elżbieta Karska
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Postępowanie odwoławcze odwołanie od orzeczeń: SPI do ETS; izb sądowych (gdy zostaną utworzone...

Ustrój organów ochrony prawnej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 574

- zastosowanie środków prawnych, grzywny lub pozbawienia wolności Sankcja administracyjna - zastosowanie grzywny...