Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 3

Postępowanie podatkowe - Cło

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Maciej Feliks
  • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

z postępowania administracyjnego na grunt postępowania sądowo-administracyjnego za pomocą skargi do sądu...

Środki zaskarżenia.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3913

ŚRODKI ZASKARŻENIA Kontrola czynności organów sądowych, zmierza do uchylenia albo zmiany czynności...