Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 2

Postepowanie administracyjne

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2436

gdy wyczerpano środki zaskarżenia w postępowaniu adm. orzekającym. WAŻNE W przypadku kiedy strona nie wyczerpała...

Skarga kasacyjna-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

administracji 2) postanowienia o umorzeniu postępowania sądowo- administracyjnego c) kto może ja wnieść...

Orzeczenia WSA i odwołania od orzeczeń

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

mieć istotny wpływ na wynik sprawy, Legitymacja: a. strona - postępowanie sądowo-administracyjne...

Postepowanie sądowo-administaracyjne

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  • dr Gerard Kuźnik
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3038

administracyjnego; wyczerpania środków zaskarżenia w rozumieniu art. 52 PPsa; brak zawisłości sprawy sądowo...