postępowanie sądowo-administracyjne cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie sądowo-administracyjne cz.2 - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady prowadzone są przez dr Władysława Pęksa na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Tematem przewodnim są postanowienia jurysdykcyjne rozstrzygające sprawę co do istoty.
Poszczególne informacje dotyczą zagadnień: ratio legis, przesłanki kwalifikujące, przykłady aktów lub czynności zaskarżalnych.
Dodatkowo na foliach znajdują się informacje takie jak: regulacja instytucji, forma, brak synchronizacji, kategorie zaskarżalnych aktów, kategorie skarg na akty organów gminy, przedmiot zaskarżenia.

Bibliografia
Żródła: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu administracyjnym - Komentarz, Lexis Nexis 2008, T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postepowanie sądowo-administracyjne, Lexis Nexis 2007, oraz incydentalnie B. Dauter, B Grusczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2006 PRZEDMIOT ZASKARZENIA #4 -
POSTANOWIENIA JURYSDYKCYJNE ROZSTRZYGAJĄCE SPRAWĘ CO DO ISTOTY
Uwagi krytyczne - T. Woś
Postanowieniami w postępowaniu egzekucyjnym, od których służy zażalenie, rozstrzygane są zarówno sprawy o istotnym znaczeniu dla uczestników tego postępowania, jak i kwestie drugorzędne. W rezultacie około 30 typów postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym może być zaskarżonych do sądu administracyjnego. Ponadto wśród tych postanowień znajduje się postanowienie o oddaleniu skargi na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Przedmiotem tej skargi mogą być wszystkie czynności egzekucyjne, które nie podlegają zaskarżeniu innymi środkami zaskarżenia, zarówno o charakterze orzeczniczym, jak i czysto wykonawcze, o charakterze technicznym. (...)
W konsekwencji rozwiązania przyjętego w art. 3 §2 pkt 3 kontroli sądu administracyjnego może być poddana każda czynność podejmowana w postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu zabezpieczającym. Tak szerokie określenie zakresu kontroli sadowej nie jest prawidłowe ani z punktu widzenia efektywności tych postępowań, ani ze względu na generalne założenia sądowej kontroli legalności administracji zgodnie z którymi sąd administracyjny nie powinien ingerować w działalność organów administracji przed jej zakończeniem. Wyrazem tej zasady jest uzależnienie w art. 52 § 2 dopuszczalności skargi od wyczerpania środków zaskarzenia.
PRZEDMIOT ZASKARZENIA #5 -
POSTANOWIENIA EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE NA KTÓRE SŁUZY ZAŻALENIE
Art. 3 §2 pkt 2 i 3
Postanowienia:
o wznowieniu postępowania


(…)

… przedmiot skargi do sądu administracyjnego nie utraciły mocy obowiązującej na zasadzie lex posterior derogat legi priori w związku z wejściem w życie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.(...) Ustawy samorządowe i ustawa o adm. rządowej w tym zakresie w jakim określają przedmiot skargi do sądu administracyjnego zawierają lex specialis w stosunku do postanowień art. 3 §2 pkt 5i6 i te ostatnie…
…, oraz incydentalnie B. Dauter, B Grusczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2006 PRZEDMIOT ZASKARZENIA #8, #10 -
AKTY ORGANÓW GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTW
Brak jednolitego charakteru. Mogą to być np.:
akty generalne (uchwała o ustanowieniu programu gospodarczego gminy)
akty indywidualne (uchwała o nadaniu honorowego obywatelstwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz