kontrola wewnetrzna administracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola wewnetrzna administracji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

KONTROLA WEWNĘTRZNA ADMINSITRACJI, ALE ZWIĄZANA ZE STOSOWANIEM NORM PRAWA ADMINSITRACYJNEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
-wśród kompetencji podmiotów administrujących, mamy kompetencje do wydawania indywidualnych, konkretnych decyzji administracyjnych; te akty stosowania norm prawa administrującego (pośrednio kształtujące sytuację prawną adresata, który może być obciążony obowiązkiem, bądź może mu być przyznane uprawnienie); stosowanie jest przeciwieństwem stanowienia prawa, wyjątkiem jest ugoda administracyjna, która wywołuje skutki jak decyzja administracyjna;
-stosowana przez podmioty administrujące - ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - posiadają kompetencję do regulowania sytuacji prawnej jednostki, proces stosowania prawa musi być sformalizowany → postępowanie administracyjne; regulowane przez kilka ustaw, z których podstawowa to ustawa z 1960r. KPA
-na podstawie KPA toczy się postępowanie administracyjne, toczy się tryb załatwiania, rozpatrywania spraw administracyjnych, na podstawie jakiego prawa można wszcząć owe postępowanie - zawsze na podstawie normy PRAWA MATERIALNEGO, zawarta w ustawach materialnych, gdzie jest mowa m.in. po pierwsze każdy może prowadzić pojazd mechaniczny, jeśli uzyska prawo jazdy, po drugie trzeba spełnić określone przesłanki zdrowie, egzamin), po trzecie organem właściwym do wydania prawa jazdy jest starosta; podstawą materialno-prawną jest norma nakładająca obowiązek; -obowiązek przyznawany jest w trybie KPA, w trybie postępowania administracyjnego, efektem takiego postępowania jest decyzja administracyjna organu, który posiada kompetencje do jej wydania, jednak może być ona niezgodna z prawem - dlatego też musi istnieć kontrola organów administracji publicznej, taką kontrolę nazywa się kontrolą instancyjną, organ I instancji wydaje decyzje, a adresatowi przysługują środki weryfikacji, oskarżenia do organu II instancji, który podejmuje kontrolę tej decyzji i po rozpatrzeniu sprawy wydaje decyzję II instancji, drugą decyzję w tej samej sprawie, która ma tryb ostateczna, czyli nie przysługują jej zwykłe środki zaskarżenia (a zwykłym środkiem zaskarżenia jest odwołanie, a w odniesieniu do postanowień - zażalenie), jeżeli nie złożymy odwołania 14 dni, zażalenie 7 dni - stanie się decyzją ostateczną, ale dalej będzie wadliwa jeżeli taka faktycznie jest, decyzja organu II instancji staje się decyzją ostateczną;
-możliwości zaskarżenia decyzji ostatecznej:
środki ekstraordynaryjne; nadzwyczajne - weryfikacja, kontrola decyzji ostatecznej, środki nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym przysługują wobec decyzji ostatecznej I i II instancji
kontrola sądowa - decyzje ostateczne poddawane kontroli WSA; jest to możliwe tylko w odniesieniu decyzji „drugoinstancyjnych”; -postępowanie administracyjne to ciąg czynności prowadzących do rozstrzygnięcia sprawy o przyznanie uprawnienia lub narzucenia obowiązku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz