Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 28

Problem Gwarancji Konstytucji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

albo z jakiś innych powodów nie zgłaszał odpowiednich środków prawnych typu zażaleń. I na koniec postępowania w sytuacji...

Postępowania - rodzaje i omówienie.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie; odmowa zwolnienia od kosztów sądowych...

Zasada pisemności-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

postępowania odwoławczego jak i nadzór w toku instancji adm. Kontrola sądowa decyzji administracyjnej...