Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 27

Prawo administracyjne-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

, uzasadnienie faktyczne i prawne. Podpis; odwołanie przysługuje w ciągu 7 dni. Środki odwoławcze w postępowaniu...