Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 26

Orzeczenia sądowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

z postępowania administracyjnego ) 2. nie jest związany zarzutami, wnioskami skargi i podstawami prawnymi 3...

Załatwianie skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

, nie ma miejsca na środki zaskarżenia, ale załatwienie skargi, które budzi niezadowolenie daje podstawę...

Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

nie będzie można już nigdy i w żaden sposób powrócić: 1) nadzwyczajne środki zaskarżenia ( zob. wyż. )- możliwe są postępowania karne, w wyniku...

Przyczyny odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

formalnoprawne ) z Art. 17 p. 1 pkt 5, 6, 8-11. 13. nieposiadanie przez oskarżonego w postępowaniu sądowym...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

stosowania prawa są normy indywidualno-konkretne np. wyroki sądowe, decyzje administracyjne. Przestrzeganie...

Skutki upadłości likwidacyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

postępowania singularne; spór dotyczy składnika wchodzącego do masy upadłościowej → sądowe postępowanie...