Prawo konstytucyjne i administracyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne i administracyjne - omówienie - strona 1 Prawo konstytucyjne i administracyjne - omówienie - strona 2 Prawo konstytucyjne i administracyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Prawo konstytucyjne i administracyjne
  Prawo konstytucyjne Podstawy konstytucjonalizmu stworzył Monteskiusz (wprowadził ideę trójpodziału władzy). Pierwszym krajem, który ten system wcielił w życie było USA. Również polska konstytucja z 1997 roku realizuje założenia Monteskiusza.
 
 
  Prawo administracyjne Jest to niezwykle zróżnicowana gałąź prawa, zajmująca się regulacją stosunków powstałych w wyniku wykonawczej i zarządzającej działalności.
  Postępowanie administracyjne Ogólne (tryb KPA) - większość spraw jest tak załatwiana
Specjalne - zajmuje się załatwianiem nietypowych spraw administracyjnych (np. postępowanie przed urzędem patentowym)
  Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA): Przedmiotowy
Podmiotowy - KPA stosują:
Organy administracji państwowej (w tym ministrowie)
Organy administracji samorządowej
Organy zawodowe i organizacje społeczne (np. Polski Związek Łowiecki), które zostały do tego upoważnione
 
  Ogólne zasady postępowania administracyjnego Zasada legalności Nakłada obowiązek przestrzegania przepisów prawa na wszystkich uczestników postępowania administracyjnego (np. urzędnik nie może postępować wbrew przepisom) Zasada prawdy materialnej (obiektywnej)
Organ administracyjny musi dążyć do ustalenia prawdy materialnej, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości (np. niewidomy próbuje złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy). W USA w sądach obowiązuje prawda formalna, w Polsce materialna. Prawda materialna to prawda zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy
Prawda dokumentacyjna to prawda wynikająca z dokumentów ( nie musi być zgodna z prawdą materialną! ) - np. jeżeli ktoś skłamał z datą urodzenia i podał rok 1953 (tymczasem urodził się w roku 1945), to prawda rzeczywista mówi, że dany człowiek urodził się w roku 1945, a prawda formalna (wynikająca z dokumentów), że w 1953. Zasada udziału stron w postępowaniu (nic o nas bez nas) Zasada formy pisemnej (liczy się to, co jest na piśmie) Zasada stosowania środków przekonywania (najpierw zawsze trzeba próbować po dobroci) Zasada udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek Urzędnik ma ustawowy obowiązek poinformować petenta o jego sytuacji prawnej Zasada stabilności (trwałości) decyzji administracyjnej Raz przyznane prawa lub zwolnienie z obowiązku nie powinno być zmienione (o ile jest do decyzja ostateczna). Decyzję można zmienić, jeżeli odbywa się to za zgodą stron lub jeśli w trakcie postępowania dopuszczono się na tyle poważnych błędów i nieprawidłowości, że uzasadniają one wprowadzenie nadzwyczajnych środków odwoławczych.

(…)

… - określa, który organ jest kompetentny ze względu na zakres działania danego organu, np. pozwolenie na budowę wydaje wydział architektury, a nie komunikacji
Miejscowa (terytorialna)
Jeżeli sprawa dotyczy nieruchomości, właściwym miejscowo jest organ, na terenie którego obiekt się znajduje
Jeżeli sprawa dotyczy prowadzenia działalności, właściwym miejscowo jest organ, na terenie które działalność…
… niezbędne środki do życia)
 
Tytuł wykonawczy - tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Upoważnia on egzekutora do egzekucji.
 
Przedmioty i sposoby egzekucji
Należności pieniężne - nieuiszczone mandaty, opłaty, podatki, grzywny. Sposoby egzekucji:
Egzekucja z pieniędzy (egzekutor odwiedza dłużnika i egzekwuje dług)
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (egzekutor zajmuje część wynagrodzenia…
….)
 
 
Nadzwyczajne środki odwoławcze
Możemy rozpocząć postępowanie nadzwyczajne, gdy zachodzi możliwość:
Wznowienia postępowania, gdy:
Pojawiły się nowe dowody, nieznane w chwili wydawania decyzji
Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa (np. łapówka)
Uchylenia decyzji z powodu jej nieważności, gdy:
Wydał ją organ niekompetentny
Wydano ją bez jakiejkolwiek podstawy prawnej
Jest ona niewątpliwie niewykonalna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz