Prawo i ochrona własności intelektualnej

note /search

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1925

Normy prawne   Norma prawna - najmniejsza cząstka systemu prawa przedmiotowego. Jest to reguła (zasada postępowania) ustanowiona lub uznana i chroniona przez państwo.   Norma prawna różni się od innych norm (moralnych, religijnych, towarzyskich) tym, że opatrzona jest sankcją przymusu państwow...

Ogólne zasady stosowania prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1372

Ogólne zasady stosowania prawa Nie można tłumaczyć się nieznajomością prawa (zasada powszechnej znajomości prawa) Zasada hierarchii aktów normatywnych Prawo intertemporalne (usuwanie kolizji norm w czasie) Ustawa wchodzi w życie z dniem oznaczonym (np. wchodzi w życie 21.11.2014r. albo wchodzi w...

Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3521

Prawo cywilne   Cechy prawa cywilnego Przedmiot regulacji Prawo cywilne zajmuje się regulacją przede wszystkim stosunków majątkowych (statycznych - własność i dynamicznych - zawarcie umowy sprzedaży, wyrządzenie szkody) Prawo cywilne reguluje również ochronę dóbr osobistych, choć stanowią one ba...

Prawo konstytucyjne i administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456

Prawo konstytucyjne i administracyjne   Prawo konstytucyjne Podstawy konstytucjonalizmu stworzył Monteskiusz (wprowadził ideę trójpodziału władzy). Pierwszym krajem, który ten system wcielił w życie było USA. Również polska konstytucja z 1997 roku realizuje założenia Monteskiusza.       Prawo...

Prawo konstytucyjne i administracyjne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Prawo konstytucyjne i administracyjne   Prawo konstytucyjne Podstawy konstytucjonalizmu stworzył Monteskiusz (wprowadził ideę trójpodziału władzy). Pierwszym krajem, który ten system wcielił w życie było USA. Również polska konstytucja z 1997 roku realizuje założenia Monteskiusza.       Prawo...

Prawo podmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3528

Prawo podmiotowe   Podmioty prawa to osoby fizyczne, osoby prawne, osoby ułomne. Podmiotom prawa przysługuje prawo podmiotowe.   Prawo podmiotowe to wynikająca z prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania określonego postępowania od osób do tego zobowiązanych. P...

Prawo przedmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Prawo przedmiotowe Prawo przedmiotowe - całokształt reguł postępowania ustanowionych lub uznanych i chronionych przez państwo.   Nie ma państwa bez prawa, ani prawa bez państwa. Państwo składa się z: Terytorium Ludności Suwerennej władzy nad tą ludnością   Źródła prawa: Zwyczaj , utrwalona p...

Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1519

Prawo rzeczowe (część prawa cywilnego) Prawa, których przedmiotem są rzecz.   Rzeczami są tylko przedmioty materialne, mające samodzielny byt prawny (np. rzeczą jest samochód, ale nie jego silnik; pasek, ale nie sprzączka).     Rzeczy: Nieruchomości/rzeczy ruchome Nieruchomości Przede wszystki...