Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady - strona 1 Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady - strona 2 Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady - strona 3

Fragment notatki:


Prawo cywilne
  Cechy prawa cywilnego Przedmiot regulacji Prawo cywilne zajmuje się regulacją przede wszystkim stosunków majątkowych (statycznych - własność i dynamicznych - zawarcie umowy sprzedaży, wyrządzenie szkody) Prawo cywilne reguluje również ochronę dóbr osobistych, choć stanowią one bardzo niewielką jego część. Podmioty prawa cywilnego Prawo cywilne reguluje stosunki prawne zachodzące między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, ułomnymi (niepełnymi) osobami prawnymi. Metody regulacji stosunków cywilno-prawnych Są one regulowane na zasadzie równorzędności podmiotów. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny.
  Prawo ochrony dóbr osobistych Dobra o charakterze niemajątkowym ze sfery doznań, uczuć, odczuć fizycznych pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony udzielanej im przez np. prawo karne. Dobro osobiste to np. życie, zdrowie, wolność, wizerunek, prywatność życia rodzinnego, etc.
 
Dobra osobiste mają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
 
Nie każde naruszenie dobra osobistego jest niezgodne z prawem!
 
Domniemanie bezprawności działania (np. nazwanie burmistrza złodziejem musi być poparte dowodami).
 
W przypadku naruszenia dobra osobistego można żądać:
Zaniechania naruszania
Usunięcia skutków naruszania dobra osobistego (najczęściej wydanie oświadczenia, sprostowania, przeprosin, etc.)
Zapłaty określonej sumy pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (pieniądze mogą trafić do kieszeni poszkodowanego lub np. na jakiś cel charytatywny)
  Ogólne zasady stosowania prawa cywilnego Zasada dowodowa z art. 6. Kodeksu Cywilnego - osoba żądająca skutków prawnych musi udowodnić, że coś miało miejsce
Zasada domniemań Domniemania:
Faktyczne - z faktów, które są nam znane wyciągamy wnioski, co do innych faktów (np. Antek spędza noce w domu Jagny, więc to pewnie on jest ojcem jej dziecka)
Prawne - sam ustawodawca narzuca nam określony tok myślenia (np. domniema się, że ojcem dziecka jest mąż matki)
Zakaz nadużywania prawa podmiotowego - np. posadzenie na granicy posesji szpaleru topoli, aby zaciemnić złośliwie sąsiadowi ziemię, na której ten coś uprawiał
  Osoby fizyczne Osobą fizyczną jest każdy żyjący człowiek.  
Być podmiotem prawa = mieć zdolność prawną   Zdolność prawna - zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania prawa. Uzyskuje ją człowiek w chwili urodzenia, traci z chwilą śmierci.
 
Dziecko poczęte, ale jeszcze nie urodzone (nasciturus) może warunkowo posiąść prawa majątkowe, o ile urodzi się żywe (np. spadek po zmarłym ojcu, odszkodowanie za kalectwo w wyniku pobicia matki w czasie ciąży, etc.)


(…)

… w Himalajach, etc.). Urząd stanu cywilnego wydaje akt zgonu. Nie można jednak mylić zaginięcia (czyli śmierci prawdopodobnej) ze śmiercią niewątpliwą.
 
Jeżeli osoba jest zaginiona i nie odnajduj się przez 10 lat od dnia zaginięcia, można złożyć w sądzie wniosek o uznanie osoby za zmarłą. Jest to śmierć cywilna.
Jeżeli jednak np. zaginęła osoba 70-cio letnia, wystarczy 5 lat. Jeżeli osoba zaginęła w czasie wojny, klęski żywiołowej, zatonięcia statku, etc. i śmierć jest wielce prawdopodobna, wystarczy 6 miesięcy od dnia katastrofy.
 
W przypadku śmierci cywilnej w świetle prawa dany człowiek jest martwy, a więc np. małżeństwo jest unieważnione.
 
Zdolność do czynności prawnych - aktywna, zależy od woli człowieka. Człowiek, który kończy 13. rok życia, osiąga ograniczoną zdolność do czynności prawnych…
… dlatego, że taka była wola osoby, która go ustanowiła. Mocodawca czyni jakąś osobę pełnomocnikiem poprzez oświadczenie woli. Rodzaje pełnomocnictwa:
Ogólne/szczególne
Ogólne - do wykonywania czynności zwykłego zarządu (czyli czynności, które są wykonywane na bieżąco i które są wykonywane, by utrzymać coś w niepogorszonym stanie - np. zapłata czynszu, drobne naprawy itp.). Musi być udzielone pod rygorem nieważności…

Czynne/bierne
Czynne - upoważnia do składania oświadczeń woli
Bierne - upoważnia do przyjmowania oświadczeń woli
 
Przesłanki ważności pełnomocnictwa:
Pełnomocnik musi posiadać ważne pełnomocnictwo o działać w jego granicach. Jeżeli przekroczył on granice (np. miał kupić samochód za 100 tys., kupił za 105 tys.), mamy do czynienia z nieważnością zawieszoną. Mocodawca może potwierdzić ważność czynności…
…. klienci zawarli umowy w przeświadczeniu, że jest on pełnomocnikiem, umowy są wiążące (o ile ich treść nie odbiegała od zwyczajowo zawieranych)
 
Przedstawicielstwo ukryte (zastępstwo pośrednie)
Przedstawiciel ukryty działa na rachunek osoby, której jest przedstawicielem, ale w imieniu własnym. Np. ktoś do komisu meblowego przynosi przedwojenny kredens. Prowadzący sklep działa na rachunek osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz