wyklad 4 prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyklad 4 prawo - strona 1 wyklad 4 prawo - strona 2 wyklad 4 prawo - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje form czynności prawnych : 1)Forma pochodna - w sytuacja dla dokonania pewnej czynności wymagana jest forma szczególna również pewne czynności niejako przygotowawcze do tej czynności wymagają zachowania formy takiej formy szczególnej. W szczególności taką czynnością będzie udzielenie pełnomocnictwa. Jeżeli chcemy kogoś umocować aby w naszym imieniu dokonał czynności, dla której wymagana jest forma szczególna, to pełnomocnictwo powinno być w takiej formie udzielone.
Forma pochodna-ta instytucja, która nakazuje dla czynności przygotowawczych również zachować formę aktu notarialnego.
Zastrzeżenie i korzystanie z prawa pierwokupu-też takie oświadczenie musi być złożone w formie aktu notarialnego 2)Forma następcza oznacza sytuacja, gdzie forma która była wymagana dla zawarcia określonej czynności prawnej rozciąga się następnie na czynności następcze to jest : rozwiązanie umowy, jej zmiana, wypowiedzenie odstąpienie od umowy. RYGORY form czynności prawnych: Jeżeli umowa była zawarta w formie aktu notarialnego, to jej zmianę też trzeba zawrzeć formie aktu notarialnego. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia lub wypowiedzenia reguły są inne.
Jeżeli umowa zawarta była w formie pisemnej to powyższe powinny nastąpić w zwykłej formie pisemnej . Jeżeli umowa była zawarta np. w formie aktu notarialnego to rozwiązanie wymaga takiej samej formy ,a odstąpienie i wypowiedzenie może być zawarte na piśmie. Nie może być wypowiedzenie ustne . Wady oświadczenia woli - tego rodzaju sytuacji, które maja znaczenie prawne, a które są związane z nieprawidłowym powzięciem decyzji bądź tez nieprawidłowym zniekształconym jej przekazaniem/wyrażeniem:
a )złożenie oświadczenia w braku świadomości lub swobody osoby składającej (powód jest nieistotny, skutek: nieważność takiego oświadczenia) b)pozorność (strony dokonują czynności prawnych dla pozoru nie mają zamiaru wywołania skutków pranych określonych w treści oświadczenia woli);
Np .Jeżeli ktoś chce pożyczyć komuś 300 zł. To:
- czynności ukryte (umowa pożyczki do 500 zł może być zawarta w formie ustnej) - czynności pozorne (umowa przechowania) (skutek pozorności: nieważność oświadczenia) c)błąd i ( skutek: można się uchylić od oświadczenia; -błąd co do treści czynności prawnych , -błąd wywołany przez drugą stronę, -istotność błędu (dotyczy czynności prawnych odpłatnych, gdybyśmy rozumieli treść czynności prawnej to nie złożylibyśmy takiego oświadczenia); Czynności prawne odpłatne-zastosowanie wszystkich czynników. Czynności nieodpłatne: bez błędu wywołanego przez 2 stronę

(…)

… na jego rzecz ,np. rodzice dla niepełnoletnich dzieci (kodek rodzinny), w niektórych przypadkach rodzice zgłaszają się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody - dwie instytucje, które dają możliwość działania za inna osobę na podstawie czynności prawnej: a)pełnomocnictwo i b)prokura Ad.a)Pełnomocnictwo- instytucja prawa cywilnego, która jest odmianą przedstawicielstwa. Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa inna os…
… formie (oprócz ogólnego).
Pełnomocnictw z zastrzeżeniem terminu bądź warunku może wygasać po upłynięciu terminu lub spełnienia warunku.
Ad.b) Prokura-(pełnomocnictwo handlowe)- może być udzielona tylko przez przedsiębiorcę podlegającemu do wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Ma charakter mieszany: materialno procesowy..Może wykonywać czynności materialno prawne jak i czynności procesowe związane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz