Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej

Encyklopedia prawa, wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1897

Prawo ubezpieczeń społecznych-zespół norm,które przewidują pewien system świadczeń na wypadek choroby np.zasiłek chorobowy,świadczenie przy wypadku przy pracy,świadczenie emerytalne i w przypadku śmierci. Oskładkowanie- regulacja dotycząca pobieranie pewnych zaliczeń na świadczenia W pawie a...

Encyklopednia prawa, wykład II- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

Prawo karne: -Prawo karne materialne: Część ogólne: określa zasady odpowiedzialności karnej, dowiadujemy się kiedy za dane przestępstwo poniesiemy konsekwencje, określa co jest karą i co się ją wymierza. Część szczegółowa: wskazuje nam konkretne typy przestępstw. a)Część ogólna zawiera się w...

Encyklopedia prawa, wykład III

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

Części prawa cywilnego: I)Część ogólna Zawiera zbiór przepisów,które regulują zagadnienienia wspólne dla wszystkich podmiotów prawa cywilnego. II)Prawo rzeczowe Reguluje ono zasady korzystania z rzeczy. Pojęciem dla niego podstawowym jest „własność” definiowana jako wyłączne prawo władania,...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1610

Rodzaje form czynności prawnych: 1)Forma pochodna – w sytuacja dla dokonania pewnej czynności wymagana jest forma szczególna również pewne czynności niejako przygotowawcze do tej czynności wymagają zachowania formy takiej fo...

Encyklopedia prawa, wykład V

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

Prawo własności: Zgodnie z prawem własności właściciel może zrobić wszystko ze swoją rzeczą, o ile nie jest to zabronione ustawą. Może również pobierać pożyczki tej rzeczy. Właściciel może również zbyć rzecz prawnie należącą do niego. Użytkowanie naszej własności powinno odbywać się zgodnie z...

Prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

PRAWO RZECZOWE ( wykład z 15. 12. 2012 ) Prawo własności: Zgodnie z prawem własności właściciel może zrobić wszystko ze swoją rzeczą, o ile nie jest to zabronione ustawą. Może również pobierać pożyczki tej rzeczy. Właściciel może również zbyć rzecz prawnie należącą do niego. Użytkowanie naszej wła...

Wyklad 1 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

Normy: -materialno prawne -proceduralne-regulują postępowanie -organizacyjne Podział II: a)normy prywatno-prawne to te,które regulują stosunki pomiędzy jednostkami. Strony same decydują czy stosunki są zawierane,z kim i na jakich zasadach. b)normy publiczno-prawne to stosunki pomiędzy jednostką...

Wyklad 2 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Prawo karne: -Prawo karne materialne: Część ogólne: określa zasady odpowiedzialności karnej, dowiadujemy się kiedy za dane przestępstwo poniesiemy konsekwencje, określa co jest karą i co się ją wymierza. Część szczegółowa: wskazuje nam konkretne typy przestępstw. a)Część ogólna zawiera się w Kode...

Wyklad 3 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

Prawo cywilne Podstawowym kryterium wyróżniającym prawo cywilne od innych gałęzi prawa jest metoda regulacji. Dla stosunków cywilnoprawnych charakterystyczna jest zasada równorzędności stron - żadna ze stron nie jest podporządkowana drugiej. Kryterium metody regulacji -w prawie cywilno-prawnym: ...

Wyklad 4 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

Rodzaje form czynności prawnych : 1)Forma pochodna - w sytuacja dla dokonania pewnej czynności wymagana jest forma szczególna również pewne czynności niejako przygotowawcze do tej czynności wymagają zachowania formy takiej formy ...