wyklad 3 prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyklad 3 prawo - strona 1 wyklad 3 prawo - strona 2 wyklad 3 prawo - strona 3

Fragment notatki:


Prawo cywilne Podstawowym kryterium wyróżniającym prawo cywilne od innych gałęzi prawa jest metoda regulacji. Dla stosunków cywilnoprawnych charakterystyczna jest zasada równorzędności stron - żadna ze stron nie jest podporządkowana drugiej.
Kryterium metody regulacji -w prawie cywilno-prawnym: równość stron, podmioty muszą być autonomiczne.
Kryterium przedmiotu: prawo cywilne-oparte na równorzędności podmiotów, dotyczy stosunków majątkowych czyli takich grze związane są z pieniędzmi lub innymi wielkościami ekonomicznymi. Rodzaje prawa cywilnego: Prawo pracy - ograniczona autonomia stron, niepełna równość
Prawo rodzinne - zespół norm, które regulują stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, rodzicami i dziećmi. Prawo handlowe -część prawa cywilnego. Niektóre umowy mogą być zawarte pomiędzy tylko niektórymi podmiotami (rachunek bankowy).
W ramach prawa cywilnego mamy normy adresowane do wszystkich, ale także takie które adresowane są tylko do niektórych. Prawo konsumenckie ma zastosowanie ,gdy relacji między przedsiębiorca a kontrahentem.
Pomiędzy 2 konsumentami prawo konsumenckie ma zastosowanie Konsument sprzedaje konsumentowi- zastosowanie prawa cywilnego.
Przedsiębiorca przedsiębiorcy-ogólne prawo cywilne.
Części prawa cywilnego: I)Część ogólna Zawiera zbiór przepisów,które regulują zagadnieniea wspólne dla wszystkich podmiotów prawa cywilnego. II)Prawo rzeczowe Reguluje ono zasady korzystania z rzeczy. Pojęciem dla niego podstawowym jest „własność” definiowana jako wyłączne prawo władania, korzystania i rozporządzania rzeczą w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. III)Prawo zobowiązań Reguluje warunki dokonywania transakcji, normuje stosunki między stronami zawierającymi umowę oraz kwestię odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. IV)Prawo spadkowe Zbiór norm,które regulują przejście praw i obowiązków zmarłego na następców pranych V)Prawo rodzinne Zasady prawa cywilnego: 1.Autonomia woli stron- podmioty w sposób wolny nawiązują stosunki cywilno prawne i regulują stosunki.
2.Swoboda umów-swoboda podejmowania decyzji zawarcia umowy, określania treści, wybierania strony(są ograniczenia)
3.Wolność wyboru formy- ustrój, aktu notarialnego
Prawo spadkowe i prawo rodzinne-brak swobody
4.Ochorny osoby ludzkiej-każdy człowiek od urodzenia do śmierdzi ma zdolność prawną i podlega ochronie prawnej


(…)

…:
-zaprzestania takich działań
-domagać się zadość uczynienia c)pełną
PRAWO RZECZOWE:
Co to są rzeczy w prawie cywilnym?
Rzeczy-dobra materialne wyodrębnione z przyrody, które mają pewną swoją wartość wyrażalną.
Rzeczy dzielimy na: -ruchome- wszystkie, które nie są nieruchomościami oraz energia elektryczna, zwierzęta
-nieruchomości : 1) gruntowe-działka gruntu w granicach normalnego korzystania z rzeczy…
… w naturalny sposób daje
Pobiera się w okresie.
Przedsiębiorstwo-zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarcze
W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nie musimy oddzielnie przejmować każdego składnika.
Zdarzenia prawne -fakty, z którymi prawo ma określone skutki.
(Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne - zależne lub nie zależne od ludzkiej woli.)Podstawowe zdarzenie prawne to czynność prawna.
-oświadczenie woli i czynności prawnej \ Gdy na skutek własnego działania kształtujemy naszą sytuację
Czynność prawna-zdarzenie dokonane przez podmioty prawne, które zmierzają do zmiany lub ustania stosunku cywilno prawnego poprzez złożenie oświadczenia woli, zdarzenie prawne to np.śmierć. Ważny jest tutaj zamiar…
…: przysporzenie następuje tylko po jednej stronie czynności.
Formy czynności prawnych: -pisemna- spiszemy oświadczenie woli i podpiszemy go własnoręcznie bezpiecznym podpisem elektronicznym
-z datą pewną -pisemna data poświadczona w sposób urzędowy
-z podpisami notarialnymi- w obecności notariusza
-aktu notarialnego- treść wszystkich oświadczeń woli jest spisana i zredagowana przez notariusza, a strony składają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz