Encyklopedia prawa, wykład III

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia prawa, wykład III - strona 1 Encyklopedia prawa, wykład III - strona 2 Encyklopedia prawa, wykład III - strona 3

Fragment notatki:Części prawa cywilnego:
I)Część ogólna
Zawiera zbiór przepisów,które regulują zagadnienienia wspólne dla wszystkich podmiotów prawa cywilnego.
II)Prawo rzeczowe
Reguluje ono zasady korzystania z rzeczy. Pojęciem dla niego podstawowym jest „własność” definiowana jako wyłączne prawo władania, korzystania i rozporządzania rzeczą w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.
III)Prawo zobowiązań
Reguluje warunki dokonywania transakcji, normuje stosunki między stronami zawierającymi umowę oraz kwestię odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Zasady prawa cywilnego:

1.Autonomia woli stron- podmioty w sposób wolny nawiązują stosunki cywilno-prawne i regulują stosunki.
2.Swoboda umów-swoboda podejmowania decyzji zawarcia umowy, określania treści, wybierania strony(są ograniczenia)
3.Wolność wyboru formy- ustrój, aktu notarialnego
Prawo spadkowe i prawo rodzinne-brak swobody
4.Ochrona osoby ludzkiej-każdy człowiek od urodzenia do śmierdzi ma zdolność prawną i podlega ochronie prawnej
5.Równość podmiotów prawa cywilnego-równa ochrona każdej ze stron
5 a) Równej ochrony własności -każda własność korzysta z tej samej ochrony prawnej i nie ma lepszej
6.Cywilna odpowiedzialność za długi


(…)

…:
-zaprzestania takich działań
-domagać się zadość uczynienia c)pełną
PRAWO RZECZOWE:
Co to są rzeczy w prawie cywilnym?
Rzeczy-dobra materialne wyodrębnione z przyrody, które mają pewną swoją wartość wyrażalną.
Rzeczy dzielimy na: -ruchome- wszystkie, które nie są nieruchomościami oraz energia elektryczna, zwierzęta
-nieruchomości : 1) gruntowe-działka gruntu w granicach normalnego korzystania z rzeczy…
… w naturalny sposób daje
Pobiera się w okresie.
Przedsiębiorstwo-zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarcze
W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nie musimy oddzielnie przejmować każdego składnika.
Zdarzenia prawne -fakty, z którymi prawo ma określone skutki.
(Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne - zależne lub nie zależne od ludzkiej woli.)Podstawowe zdarzenie prawne to czynność prawna.
-oświadczenie woli i czynności prawnej \ Gdy na skutek własnego działania kształtujemy naszą sytuację
Czynność prawna-zdarzenie dokonane przez podmioty prawne, które zmierzają do zmiany lub ustania stosunku cywilno prawnego poprzez złożenie oświadczenia woli, zdarzenie prawne to np.śmierć. Ważny jest tutaj zamiar…
…: przysporzenie następuje tylko po jednej stronie czynności.
Formy czynności prawnych: -pisemna- spiszemy oświadczenie woli i podpiszemy go własnoręcznie bezpiecznym podpisem elektronicznym
-z datą pewną -pisemna data poświadczona w sposób urzędowy
-z podpisami notarialnymi- w obecności notariusza
-aktu notarialnego- treść wszystkich oświadczeń woli jest spisana i zredagowana przez notariusza, a strony składają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz