prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe - strona 1 prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe - strona 2 prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO RZECZOWE ( wykład z 15. 12. 2012 ) Prawo własności: Zgodnie z prawem własności właściciel może zrobić wszystko ze swoją rzeczą, o ile nie jest to zabronione ustawą. Może również pobierać pożyczki tej rzeczy. Właściciel może również zbyć rzecz prawnie należącą do niego.
Użytkowanie naszej własności powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem danej rzeczy.
Prawo rzeczowe jest elastyczne.
Zakres prawa własności może się zmniejszyć. Jednak gdy ograniczenie ustanie, to w każdej sytuacji prawo to wraca do swojej pierwotnej formy, to znaczy zawsze po ustaniu ograniczenia jest prawem pełnym.
Przy korzystaniu z nieruchomości rozgraniczenie nieruchomości gruntowych przebiega dwuetapowo.
Pierwszy etap to etap administracyjny:
Jeśli między właścicielami nieruchomości, które do siebie przylegają występuje konflikt to kwestia rozgraniczenia, czyli kwestia postępowania wygląda następująco:
Właściciele zwracają się do właściwego Urzędu Gminy i geodeta wskazuje jak z ewidencji gruntów wynika stan granic. W sytuacji spornej obowiązkiem geodety jest nakłaniać do ugody. W sytuacji braku takiej zgody, wójt nie wydaje żadnej decyzji tylko kieruje sprawę na drogę sądową.
Drugi etap , czyli postępowanie sądowe:
Sąd ustala jak przebiegają granice. Zasadniczo występują dwa źródła ustalania tych granic.
- mapy ewidencyjne, znajdujące się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
- stan posiadania, czyli świadkowie, stare fotografie ukazujące ogrodzenia, miedze itp.
IMMISJA
Dotyczy sfery oddziaływania jednej nieruchomości na drugą. Immisje mogą być dwu jakiego rodzaju.
-bezpośrednie stanowią naruszenie własności, np. gdy deszczówka z jednej działki przedostaje się na drugą;
-pośrednie polegają na tym, że jedna nieruchomości oddziałuje na drugą, ale w sposób który nie powoduje przedostawania się fizycznego przedmiotów z jednej nieruchomości na drugą. Jednak pewne składniki oddziałują na naszą nieruchomość.
Wówczas należy zbadać czy stanowią one pierwotne przeznaczenie nieruchomości w tych warunkach i czy oddziałują na naszą nieruchomość w sposób ponad przeciętny. Pierwsza przesłanka wiąże się z przeznaczeniem nieruchomości, gdy są one nie zgodne ze stosunkami miejskimi.
DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ
Służebność drogi koniecznej polega na tym, że w określonym zakresie możemy korzystać z cudzej własności, po to aby mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej.
Dostęp taki musi być odpowiedni, a więc nie wystarczy aby nasza nieruchomość graniczyła z drogą gdyż, w niektórych sytuacjach taki dostęp będzie nieodpowiedni, np. autostrada, ukształtowanie terenu, osuwiska, podmokłe tereny.

(…)

…. Jeśli nabywca zauważa jakieś nieprawidłowości i mimo to nie odstępuje od zawarcia umowy to działa w złej wierze.
Rzeczy nieruchome:
Dla nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste, czyli państwowy rejestr który obejmuje działki gruntowe, budynki, nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W księgach wieczystych znajdują się podpisy właścicieli nieruchomości. Mając numer…
… do niego:
- użytkowanie ( inne niż droga konieczna);
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
- zastaw;
- hipoteka;
- zastaw rejestrowy.
Prawo użytkowe polega na tym, że oddajemy innej osobie rzecz aby ją użytkowała i otrzymywała z tego pożytki. Można określić zakres tego użytkowania.
Nie można przenieść prawa użytkowego na inną osobę, prawo to nie jest dziedziczne.
Wygasa ono gdy nie korzysta się z niego przez 10…

Podstawową zasadą jest zasada winy.
Kto ze swojej winy wyrządził jakiejś osobie szkodę ten ma obowiązek jej naprawienia.
Ekskulpacja- odstąpienie od odpowiedzialności po wykazaniu braku winy
Gdy mamy odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, odpowiedzialność będzie miała miejsce mimo braku winy.
(Ruch przedsiębiorstwa, ruch pojazdów)
Prawo określa nam wyjątkowe Okoliczności egzomeracyjne, czyli wskazane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz