Encyklopedia prawa, wykład IV

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia prawa, wykład IV - strona 1 Encyklopedia prawa, wykład IV - strona 2 Encyklopedia prawa, wykład IV - strona 3

Fragment notatki:Rodzaje form czynności prawnych:

1)Forma pochodna – w sytuacja dla dokonania pewnej czynności wymagana jest forma szczególna również pewne czynności niejako przygotowawcze do tej czynności wymagają zachowania formy takiej formy szczególnej. W szczególności taką czynnością będzie udzielenie pełnomocnictwa.
Jeżeli chcemy kogoś umocować aby w naszym imieniu dokonał czynności, dla której wymagana jest forma szczególna, to pełnomocnictwo powinno być w takiej formie udzielone.

Forma pochodna-ta instytucja, która nakazuje dla czynności przygotowawczych również zachować formę aktu notarialnego.

Zastrzeżenie i korzystanie z prawa pierwokupu-też takie oświadczenie musi być złożone w formie aktu notarialnego

Rodzaje pełnomocnictwa:
- procesowe: (reprezentowanie osoby w procesie postępowania)
- materialne (wykonywanie czynności prawnych, pełnomocnictwo od umowy sprzedaży, do złożonych oświadczeń)
- ogólne (forma pisemna, upoważnia do podejmowania w .zwykłego zarządu)
- rodzajowe (określony rodzaj czynności, które ma dokonać mocodawca)
- szczególne (dokonania konkretnej czynności w tym momencie umowy)
- łączne (ilość pełnomocników może wywołać skutki prawne
Jest udzielone przez jednostronne żądanie mocodawcy .Może być odwołane, wtedy gdy wygasa na wskutek śmierci mocodawcy lub śmierci pełnomocnika)
Pełnomocnictwo można odwołać, wtedy wygasa (są wyjątki, gdy strony zastrzegają nieodwołalność).
Pełnomocnictwo może być udzielane w dowolnej formie (oprócz ogólnego).
Pełnomocnictw z zastrzeżeniem terminu bądź warunku może wygasać po upłynięciu terminu lub spełnienia warunku.


(…)

… zniekształconym jej przekazaniem/wyrażeniem:
a)złożenie oświadczenia w braku świadomości lub swobody osoby składającej (powód jest nieistotny, skutek: nieważność takiego oświadczenia)
b)pozorność (strony dokonują czynności prawnych dla pozoru nie mają zamiaru wywołania skutków pranych określonych w treści oświadczenia woli);
Np .Jeżeli ktoś chce pożyczyć komuś 300 zł. To:
- czynności ukryte (umowa pożyczki do 500 zł może być zawarta w formie ustnej) - czynności pozorne (umowa przechowania) (skutek pozorności: nieważność oświadczenia) c)błąd i ( skutek: można się uchylić od oświadczenia; -błąd co do treści czynności prawnych , -błąd wywołany przez drugą stronę, -istotność błędu (dotyczy czynności prawnych odpłatnych, gdybyśmy rozumieli treść czynności prawnej to nie złożylibyśmy takiego oświadczenia…
… na jego rzecz ,np. rodzice dla niepełnoletnich dzieci (kodek rodzinny), w niektórych przypadkach rodzice zgłaszają się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody - dwie instytucje, które dają możliwość działania za inna osobę na podstawie czynności prawnej: a)pełnomocnictwo i b)prokura Ad.a)Pełnomocnictwo- instytucja prawa cywilnego, która jest odmianą przedstawicielstwa. Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa inna os…
… formie (oprócz ogólnego).
Pełnomocnictw z zastrzeżeniem terminu bądź warunku może wygasać po upłynięciu terminu lub spełnienia warunku.
Ad.b) Prokura-(pełnomocnictwo handlowe)- może być udzielona tylko przez przedsiębiorcę podlegającemu do wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Ma charakter mieszany: materialno procesowy..Może wykonywać czynności materialno prawne jak i czynności procesowe związane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz