wyklad 2 prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyklad 2 prawo - strona 1 wyklad 2 prawo - strona 2 wyklad 2 prawo - strona 3

Fragment notatki:


Prawo karne: -Prawo karne materialne: Część ogólne: określa zasady odpowiedzialności karnej, dowiadujemy się kiedy za dane przestępstwo poniesiemy konsekwencje, określa co jest karą i co się ją wymierza. Część szczegółowa: wskazuje nam konkretne typy przestępstw. a)Część ogólna zawiera się w Kodeksie Karnym, Kodeks wykroczeń b)Część szczegółowa jest również w Kodeksie karnym. Kodeks wykroczeń c)Ustawy szczególne: Kodeks karny zawiera się również z kodeksem karnym skarbowym. W tym kodeksie są zawarte różnego rodzaje przestępstwa karnego. -Prawo Karne procesowe: dział prawa który reguluje procedury, określa zasady prokuratury, poszkodowanego, oskarżonego. a)podstawową jest kodeks postępowania karnego b)zawiera się również kodeks karny skarbowy. c)Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń -Prawo karne wykonawcze - mamy orzeczoną karę którą trzeba wykonać, wskazuje nam techniczne zasady wykonywania kary. Wskazuje reguły przebywania w zakładzie karnym, zasady udzielania widzeń, sytuacje w jakich można odroczyć karę, bądź skazanemu udzielić przerwy. a) kodeks karny wykonawczy Przestępstwa które ulegają karze: -musza być zabronione -jego społeczna szkodliwość musi być wyższa niż znikoma -czyn musi być zabroniony przez ustawą - zabroniony jest wtedy kiedy istnieje przepis karny którego dyspozycji określono znamiona danego przestępstwa a którego części sankcjonującą określono karą. Nullum crimen sine lege (stricta, certa, scripta, previa) Nie ma przestępstwa bez przepisów precyzyjnego prawa. -przestępstwu ulega tylko osoba która dokonała się ściśle danego przestępstwa nie podobnego, ale identycznego. (stricte) Nullum crimen sine culpa - nie ma przestępstwa bez winy - osoba nie jest ponosi konsekwencji za swój czyn wówczas gdy : a)osoba nie skończyła 18 roku życia, b)brak poczytalności c) stan wyższej konieczności d) wykonanie rozkazu e)usprawiedliwiony błąd. W sytuacji braku winy nie mamy do czynienia z przestępstwem. Nulla poena sine lege - Kra musi być ustanowiona Czyny zabronione -Przestępstwo a)występki - można popełnić umyślnie albo nieumyślnie jak ustawa to przewiduje b)zbrodnie - można popełnić tylko umyślnie -Wykroczenia prawne -delikty dyscyplinarne W sytuacji nieumyślnego przestępstwa nie mamy do czynienia ze zbrodnią, dlatego kara jest znacznie łagodniejsza, wówczas mamy do czynienia z występkiem. Umyślnie działa wtedy sprawca gdy ma zamiar popełnić przestępstwo a więc chce je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na nie się godzi. Nieumyślnie mamy do czynienie wówczas gdy sprawdza nie chce dokonać przestępstwa ani nie godzi się na nie, ale popełnia jednak przestępstwo na skutek nie zachowania bezpieczeństwa w danych okolicznościach mimo że możliwość popełnienia przewidywał albo powinien był przewidywać. Aby osoba która ukończyła 15 rok, a nie ukończyła 17 roku życia życia musi dokonać dwa warunki

(…)

… pozbawienia wolność *ograniczenie wolności (podaje się w miesiącach, sprawca nie może zmieniać miejsca pobytu, ma obowiązek składania wyjaśnień odnośnie tej kary, ma obowiązek odbyć prace społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Gdy jest zatrudniona sąd ma prawo odebrać takiej osobie ileś % z jego dochodów *kara pozbawienia wolności (najkrócej na 1 miesiąc najdłużej na 15 lat) -Środki karne (pozbawienie praw publicznych (polega na czynnego i prawnego prawa wyborczego, nie możemy być ławnikiem), -Środki zabezpieczające. Sprawca młodociany jest to sprawca do 21 roku życia, najczęściej wówczas daje się młodocianemu karę ograniczenia wolności. Sprawcy który nie ukończył 18 roku życia nie można skazać na karę dożywotniego pozbawienia wolności Recydywa jest wówczas gdy sprawca został skazany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz