Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy - strona 1 Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy - strona 2 Prawo rzeczowe - Rodzaje rzeczy - strona 3

Fragment notatki:

Prawo rzeczowe (część prawa cywilnego)
Prawa, których przedmiotem są rzecz.
 
Rzeczami są tylko przedmioty materialne, mające samodzielny byt prawny (np. rzeczą jest samochód, ale nie jego silnik; pasek, ale nie sprzączka).
 
  Rzeczy: Nieruchomości/rzeczy ruchome Nieruchomości Przede wszystkim grunty. Grunt to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności (również staw, czy jezioro!). Wszystko, co jest z gruntem na stałe związane (drogi, drzewa, budynki, ogrodzenie, etc.), jest jego częścią składową.
Budynki na stałe z gruntem związane mogą być czasem osobną nieruchomością, np. gdy grunt został oddany w użytkowanie wieczyste na 99 lat - grunt należy do państwa, chałupa do Kowalskiego.
Nieruchomościami mogą być lokale, czyli części budynków (garaże, mieszkania), jeżeli w budynku ustala się odrębną własność lokalu. Rzeczy ruchome - wszystkie pozostałe   Oznaczone co do gatunku/oznaczone co do tożsamośc i
Co do gatunku - możemy je zastąpić inną rzeczą tego samego rodzaju (1kg cukru można zastąpić innym kilogramem cukru)
Co do tożsamości - oznaczone indywidualnie, nie mające swoich zamienników (np. nieruchomość, oryginalny obraz)   Podzielne/niepodzielne Podzielne - można je podzielić na części i nie spowodować ich zepsucia (np. kilogram cukru możemy podzielić na dwie półkilogramowe części)
Niepodzielne - np. krowa. Gdy ją podzielimy na ćwiartki, to się nam zepsuje, bo nie będzie już dawała mleka. Jednak uwaga! Krowa kupiona dla mięsa jest podzielna!   Część składowa - taka część całości, której usunięcie spowoduje uszkodzenie całości (np. szkła w okularach)
  Przynależność - samodzielna rzecz ruchoma. Funkcjonalnie związana z rzeczą główną (np. przynależnością okularów jest futerał).
  Pożytki : Rzeczy Naturalne - przede wszystkim płody rolne i inne dochody, jakie rzecz zwykła przynosić w ramach normalnej gospodarki. Cywilne - dochody, jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (np. wydzierżawienie sadu - pożytkiem cywilnym będzie czynsz, a dla dzierżawcy pożytkiem naturalnym będą zebrane owoce). Praw - np. piosenkarzowi należą się honoraria za to, że jego piosenka jest eksploatowana.
  Prawa rzeczowe Są prawami bezwzględnymi. oznaczone gwiazdką są ograniczonymi prawami rzeczowymi   Własności Własność to prawo podmiotowe do wyłącznego korzystania i rozporządzania rzeczą.
  Korzystać - móc rzeczy używać i pobierać z tego korzyści

(…)

… - związana z gruntem (nieruchomością władnącą) - patrz rysunek. Po zmianie właścicieli ciągle obowiązuje.
 
Służebność osobista - wygasa najpóźniej z chwilą śmierci właściciela. W przypadku zmiany właściciela, nabywca nie uzyskuje służebności.
 
Zastaw*
Służy zabezpieczeniu wierzytelności.
 
Jest umową realną. Przedmiotem mogą być tylko rzeczy ruchome lub prawa, Musimy ustanowić zastaw poprzez oświadczenie…
…%. Jest bardziej skomplikowana i w przypadku niskiej inflacji nie opłaca się jej stosować, gdyż jest dosyć konfliktogenna.
Choć przyjmuje się nominalizm, możemy w umowie zawrzeć klauzulę waloryzacyjną i wtedy będzie waloryzacja. Brak klauzuli powoduje stosowanie nominalizmu.
Niepieniężne - wykonanie dzieła, etc.
Zobowiązania solidarne/niesolidarne
Solidarne (są wyjątkiem) Solidarność musi być wynikiem ustaleń umowy. Zobowiązania solidarne:
Solidarność dłużników (korzystna dla wierzycieli) Zakłada, że istnieje kilku dłużników połączonych stosunkiem zobowiązania solidarnego. Np. rynna odpadła z domu. Za szkody odpowiadają solidarnie współwłaściciele. Jeżeli rynna spowodowała szkodę 3000zł, odpowiedzialność solidarna sprawia, że wierzyciel może żądać od któregokolwiek z dłużników spełnienia zobowiązania…
…. umowa o wyjazd zagraniczny z biurem podróży : umowa przewozu + umowa najmu + umowa ubezpieczenia, etc.)
 
Sposoby zawierania umów:
Zawarcie umowy w drodze oferty oferta - propozycja zawarcia umowy określająca jej istotne postanowienia (czyli takie, bez których umowa ta nie mogłaby być zawarta, np. w przypadku sprzedaży: co, za ile, etc.). W razie wątpliwości KC mówi, by traktować je nie jako ofertę…
… zakończona i nie mogą być składane nowe oferty.
Przetarg - ogłasza się warunki przetargu. Jest to "konkurs ofert". Z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty, tracą moc wszystkie pozostałe.
 
 
Czyny niedozwolone
Czyn niedozwolony - taki czyn bezprawny, który wyrządza komukolwiek szkodę.
 
Przesłanki konieczne do zaistnienia czynu niedozwolonego:
Musi wystąpić szkoda majątkowa lub niemajątkowa (krzywda…
… i rzeczowe  
Wykonane w odpowiednim czasie Na ogół strony ustalają same (np. 20 grudnia, do 30 marca, po 30 kwietnia, kiedy dojrzeją -> np. truskawki). Jeżeli wcześniejsze spełnienie świadczenia nie naraża wierzyciela na szkody, może je dłużnik spełnić wcześniej. Wierzyciel generalnie nie może żądać wykonania zobowiązania przed czasem, chyba że wie, że potem nie będzie to możliwe (np. wyjeżdża na stałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz