Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 162

Prawo karne - kasacja - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Mirosława Melezini
  • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe (art. 519 * 1 k.p.k.). Wydaje ją tylko Sąd...

Esej - prawo

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1736

może być tak różny, jak różny może być przedmiot stosunków prawnych. Tryb postępowania organów wymiaru...

Egzekwowanie zakazów monopolizacji w USA

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
  • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

. Tylko WADOJ może inicjować postępowania karne!!! Pracami FTC k ieruje pięciu komisarzy. Do jednej partii...

Skrypt z prawa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1372

, dyscyplinujące do określonego sposobu postępowania. Gdy mówimy o prawie w znaczeniu jurudycznym...