Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 163

Nadpłata, deklaracja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

w postępowaniu administracyjnym - Prokurator Generalny -w związku z badaniem sprawy w celu złożenia rewizji...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1904

instytucją postępowania administracyjnego ze względu na: zasadę dwuinstancyjności konieczność dostosowania...

Proces sądowy w średniowieczu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630

PROCES SĄDOWY W ŚREDNIOWIECZU Wiadomości o najdawniejszych formach postępowania. Rozwiązywanie...

Administracja klasyczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

przede wszystkim za rządów Napoleona instytucje sądowe i administracyjne. Reformy administracyjne dokonane przez Napoleona: 1...

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2366

- pod pojęciem sądownictwa konstytucyjnego rozumie się sądowe postępowania szczególne, którego celem...

Podstawowe zadania planistyczne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1694

Określenie zakresu i sposobu postępowania w sprawie przeznaczenia terenów pod zabudowę, sposobu i rodzaju...