Portfel inwestycyjny przykład - strona 18

Giełda

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

. Akcjonariuszami GPW mogą być biura maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne, emitenci, towarzystwa ubezpieczeniowe...

Historia giełdy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 6174

nie jest jednoznaczny i jednokierunkowy. Z jednej strony rola rynków Europy Środkowo-Wschodniej w portfelach...

Wykład - analiza portfelowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Wojciech Dyduch
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

i konstruowanie portfela istniejącego Portfel istniejący Analiza pozycyjna Ex post Strategie normatywne wynikające...

Zarządzanie MSP - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maciej Zastempowski
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 7063

rozwoju firm prywatnych, dostępna zazwyczaj w postaci średnio- i długoterminowych kapitałów inwestycyjnych...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

wartościowych mogących się składać na ich portfele inwestycyjne. Zarządzanie finansami (lub finanse...

Credit-rating

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

portfeli papierów wartościowych ze wzglę­du na wystandaryzowanie ryzyka inwestycyjnego danego waloru...

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 5873

, podmiotów finansowych, funduszy inwestycyjnych itp. Rezerwy i inne pasywa Znaczenie tych rezerw wyjdzie...