Zarządzanie MSP - Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 7882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie MSP - Wykład - strona 1 Zarządzanie MSP - Wykład - strona 2 Zarządzanie MSP - Wykład - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie MSP Dr. Hab. Maciej Zastempowski
mz@umk.pl pok. 36A
środa 15:00-16:00 ; 19:30-20:30
Aktualności (terminy, dyżury itp.) - strona katedry
WWW.kzp.umk.pl Literatura Obowiązkowa: Krzysztof Safin (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008
M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 Warunki Zaliczenia - Test jednokrotnego wyboru (max 18 pytań, punktacja 0 lub 1)
- Zakres zagadnień: (problematyka wykładu, literatura obowiązkowa)
WYKŁAD Firma - Ramy Teoretyczne Mała firma:
- Pojęcie, definicja
- Rola, Znaczenie
- Specyfika
- Sektor MSP
99,86% wszystkich podmiotów w polskiej gospodarce to małe i średnie przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowane kryteria wyodrębniania małych przedsiębiorstw Kryteria:
Ilościowe
Nakłady
- Kapitał
- Zatrudnienie - Aktywa
b) Efekty
- Obrót - Wartość Dodana
- Udział w rynku
2. Jakościowe
a) Niezależność b) Własność
c) Organizacja i zarządzanie
d) Inne
Definicja MSP w UE ( i w Polsce) Przedsiębiorstwa MIKRO MAŁE ŚREDNIE
Zatrudnienie (średniorocznie)

(…)

… BCG
Macierz Boston Consulting Group - BCG (inna nazwa Growth Share-Matrix) - należy do metod analizy portfelowej.
Metody analizy portfelowej umożliwiają porównywania, wg jednolitych kryteriów różnych dziedzin działalności MF I zarządzania “portfelem” tych działalności w celu uzyskania możliwie najlepszej pozycji konkurencyjnej. Etapy budowy macierzy BCG - I
Do budowy macierzy BCG potrzebne…
…% od kapitału spółki pomniejszonego o 1500zł (1000zł wpis do KRS, 500zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
- Taksa notarialna + wykonanie odpisów + poświadczenie podpisów + VAT
KROK 2. REGON - spółka w organizacji
Aby móc rozpocząć działalność przed uzyskaniem decyzji z KRS o dokonaniu wpisu można indywidualnie udać się do WUS i złożyć wniosek o wpis do Krajowego Urzędu Podmiotów Gospodarki…

Prowadzenie badań doskonalących produkt oraz działania rozwojowe
Wspólne korzystanie z reklamy systemu
Wspólne korzystanie z wypróbowanych produktów i usług
Szybka ekspansja na rynku krajowym czy międzynarodowym
Franczyzy na polskim rynku
Katalog na stronie www.franchising.pl ***
Venture Capital - pojęcie, istota i przedmiot
Fundusze vanture capital (FVC) to fundusze zamknięte, których działalność polega na tym, iż grupa inwestorów (najwyżej kilkunastu) przeznacza pieniądze na inwestycje określonego typu - niepewne, ale mogące przynieść wysokie stopy zwrotu.
Najczęściej ten sposób finansowania inwestycji dotyczy spółek niepłynnych (nie notowanych na giełdzie), z których nie można wyjść z dnia na dzień, ale trzeba czekać aż spółka się rozwinie.
Fundusze venture capital nie są zainteresowane realizacją bieżącego…
… transakcji zakupu przez istniejące kierownictwo firmy akcji (udziałów) od dotychczasowych właścicieli. Innym wariantem jest zakup akcji przez zewnętrzną grupę menadżerską, która w ten sposób przejmuje zarządzanie w firmie.
Zdarza się, że fundusz udziela pożyczki lub gwarancji kredytowej firmie, w którą zainwestował.
Inne rodzaje inwestycji funduszy venture capital:
Prywatyzacja - charakterystyczny rodzaj…
…:
Polityczne
Ekonomiczne
Społeczne
Technologiczne
Analiza tak jak w MSSO.
Model „5 sił” M.E. Portera
Najpopularniejszy w analizie otoczenia sektorowego - konkurencyjnego
Stanowi punkt wyjścia do analizy konkurencji w sektorze oraz określenia jego atrakcyjności
Główna zaleta i atrakcyjność - prostota analizy i rozwiązań
Etapy analizy w modelu „5 sił” M.E. Portera - I
Wielkość i struktura sektora
Analiza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz