Portfel inwestycyjny przykład - strona 17

Metody portfelowe2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

wieloczynnościowego portfela - multifactor portfolio matrix) 1. Macierz Boston Consulting Group (BCG) Macierz BCG...

Ubezpieczenia- wykład 15

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Helena Ogrodnik
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

jego limity odpowiedzialności, dla różnych klas ryzyka. Przykład: 20% udział w ryzyku - każda składka zostanie...

Pojęcie inwestycji finansowej

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3129

, ktorej celem jest odpowiednia dywersyfikacja (ROZPROSZENIE) portfela inwestycyjnego, ktore ma sluzyc...

Giełda, KPWiG, KDPW

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

. Akcjonariuszami GPW mogą być biura maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne, emitenci, towarzystwa ubezpieczeniowe...