Ponadnarodowość - strona 2

Instytucje i budżet UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

Traktat Rzymski: 1. Wymiary Ponadnarodowości: - procedura podejmowania decyzji - konieczność...

STATUS PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1575

oraz będąca quasi-rządem europejskim supranacjonalność = ponadpaństwowość, ponadnarodowość UE jest wolna...

Specyfika Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1071

w tworzeniu prawa  EBC  Trybunał Sprawiedliwości – czuwa nad przestrzeganiem prawa Ponadnarodowość dotyczy...

Zjawisko OM - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

wykładu. Cechy definicyjne OM: cele ponadnarodowość struktura instytucjonalna mechanizmy decyzyjne CELE...

Prawo gospodarcze UE - Test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1806

to ponadnarodowość, przekazywanie przez państwa członkowskie niektórych kompetencji władzy państwowej na organizacje...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

elementy ponadnarodowości. Nie są one jednak obecne we wszystkich formach współpracy. Występują...