STATUS PRAWNY UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STATUS PRAWNY UE - strona 1 STATUS PRAWNY UE - strona 2 STATUS PRAWNY UE - strona 3

Fragment notatki:

. STATUS PRAWNY
erygowana na Wspólnotach Europejskich (WE); UE jest następcą prawną WE, kontynuatorem
osobowość prawna na mocy art. 47 TL
ius tractatuum
ius legationis
w każdym z pań.czł. posiada zdolność do cz.pr. (pozycja przewidziana dla krajowych osób prawnych)
locus standi - uczestnictwo w postępowaniu przed sądem państwa/innym organem; reprezentatywna w tym zakresie jest Komisja Europejska (KE), pełniąca generalnie funkcję wykonawczo - zarządzającą oraz będąca quasi-rządem europejskim
supranacjonalność = ponadpaństwowość, ponadnarodowość
UE jest wolna od wpływów innych państw, realizuje własny, unijny zakres
NIE OZNACZA konfederacji czy federacji
prawo stanowione przez jej organy ma charakter ponadnarodowy
atrybuty prawa UE : a/ autonomia b/ prymat wobec pr.wewn. *także wobec ustaw zasadniczych; pań.czł. co najwyżej taką procedencję uznają deklaratoryjnie, np. K.Hol.*, wywodzony z zasad działalności UE
c/ skuteczność bezpośrednia działanie ze strony pań.czł. NIE JEST wymagane dla jego obowiązywania (bez transformacji, przekształcania w normę krajową)
norma prawna są źródłem pr. i ob., są bezpośrednio skuteczne względem obywateli, beneficjentów bez ingerencji pań.
samowykonalność norm; os.fiz. może kwestionować stan faktyczny sprzeczny z prawem UE, choć przepis prima facie nie ma takiej mocy
w razie kolizji norm pr.kraj. z normami pr.kraj. stosuje się pr.unijne, NIE STOSUJE SIĘ reguł kolizyjnych (obowiązuje zasada, iż stosuje się je w ramach jednego porządku krajowego)
konieczna jest ochrona samodzielnego statusu organizacji, ochrona ta następuje poprzez przepisy pr.konstytucyjnego
spór o arbitraż konstytucyjności - rozstrzygnięcie sporu pr.kraj.&pr.wtórne
- pierwszeństwo ustaw ad casum
- TKE (2004) przewidywał prymat pr.europ., lecz nie wszedł w życie
- absolutnie rozumiany w orzecznictwie sąd.międzynar.
wspólnota prawa na wzór państwa prawa
II.2. SKUTKI PRAWNE NARUSZENIA WARTOŚCI OKRESLONYCH W ART.2. TUE
Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

(…)


niemożliwość wystąpienia pań.czł. ALE dla pań.czł. UE możliwość secesji <odłączenia się> - na mocy art.5. TUE
normatywny model s.
interakcja między politykami UE oraz prawne instrumenty realizacji tych polityk
decyzyjny model s.
struktura organizacyjna oraz proces tworzenia i implementowanie polityk
pojęcie wspólnoty prawa - od lat 60., Walter Hallstein <pierwszy przewodniczący KE w latach '58-'69, orędownik integracji europejskiej, były sekretarz stanu niem.msz; doktryna Hallsteina  zaszczepienie idei młodej demokracji w Europie Zachodniej, ukształtowała powojenną niem.politykę zagr.>
cechy: kontrola sądowa, władza o charakterze publicznym, ochrona władzy publicznej, ochrona praw podstawowych, związek komplementarny <uzupełniający się> porządków prawnych [w pr.unijnym łączą się różne porządki pr.pań.czł.]; 27…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz