Prawo gospodarcze UE - Test 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze UE - Test 1 - strona 1 Prawo gospodarcze UE - Test 1 - strona 2

Fragment notatki:

TEST B Łukasz
1. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo UE
prawo UE to I filar, prawo międzynarodowe publiczne to II i III filar
2. O oczywistej sprzeczności prawa UE z prawem krajowym państwa członkowskiego przesądza
fakt pierwszeństwa prawa UE, TS
3. Proces dostosowywania, uzgadniania i ujednolicania regulacji prawnych państw członkowskich w stopniu koniecznym dla funkcjonowania Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej kończy się
harmonizacją prawa
4. Jakich uprawnień nie posiada Parlament Europejski
nie ma prawa do inicjatywy legislacyjnej
5. Rady UE a Rada Europejska w stanowieniu prawa wspólnotowego
RUE upoważniona jest do wydawania wszystkich rodzajów aktów prawnych wiążących i pozbawionych mocy wiążącej, do wydawania niektórych jest zobligowana, RE nadaje impulsy, kierunki rozwoju UE, RUE jest głównym organem decyzyjnym
6. Instrumenty polityki spójności WE nie będące funduszami
fundusz kohezyjny
7. Udział instytucji pomocniczych UE w stanowieniu prawa
Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, , Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, COREPER
8. Uprawnienia sądowniczo-kontrolne Komisji Europejskiej
prawo inicjatywy legislacyjnej, prawo wydawania aktów prawnych będących przepisami wykonawczymi do rozporządzeń RUE, sprawuje nadzór nad wykonaniem postanowień traktatowych, zarządza wspólnotami europejskimi i pięcioma głównymi funduszami, art. 226 i 230 TWE
9. Unię Europejską w stosunkach zewnętrznych reprezentują:
Komisja Europejska, Komisarze
10. Dlaczego w UE nie ma prezydenta?
Bo nie jest to jednolite państwo, tylko związek państw
11. Współpraca sądów w sprawach karnych i cywilnych w TWE
nie ma w. W TWE jest tylko TUE
12. Podobieństwa między decyzją w III filarze a dyrektywą
są wiążące prawnie, to identyczne akty prawne
13. Relacje UE- UZE ( II filar UE)
UZE została wcielona do UE w 2000r.- zapis TUE, UE ma się posługiwać UZE w celu opracowania i realizacji decyzji i działań UE, które mają wpływ na sprawy obronne UE, relacje dotycza gł. Bezpieczeństwa, pośrednik między Unia a NATO
14. Przykłady agencji w systemie instytucjonalnym UE
Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia, Europejskie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, Agencja ds. Środowiska
15. Jakie instytucje nie biorą udziału w procedurze zmiany traktatowej w UE?
Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości,Komitet Społeczno- Ekonomiczny, Komitet Regionów
16. Zawartość umowy konstytucyjnej UE
Część 1- bez tytułu, 2- Karta Praw Podstawowych, 3- Polityka i funkcjonowanie UE, 4- Postanowienia ogólne i końcowe


(…)

… na płeć, religię, prawo do wyboru zamieszkania
27. W jakim kraju UE nie jest zagwarantowana zasada prymatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym
Wlkp. Brytania
28. Czasowy zakres mocy obowiązującej norm II i III filaru UE
czas nieokreślony
29. Dwa przykłady procedury zgody w UE/WE
współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych procedura zawierania umów w obszarze WPZiB, 30. Dwa przykłady kompetencji…
… instruktorów społeczno-oświatowych, popieranie kształcenia na odległość, ułatwienie dostępu do kształcenia zawodowego i przekwalifikowania
37. Dlaczego doszło do powołania dwóch alternatywnych organizacji międzynarodowych: Rad Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
różne cele organizacji:RE- demokracja parlamentarna rządów prawa, ochrona praw człowieka, EWG- utworzenie strefy wolnego handlu
38. Na czym polega koordynacja polityki socjalnej w ramach swobodnego przepływu pracowników w UE?
Problematyka dotycząca prawa pracy, zabezpieczeń społecznych, równości szans kobiet i mężczyzn, dialog społeczny, zatrudnienie, zdrowie publiczne, walka z rasizmem i ksenofobią, zachowanie przez pracowników migrujących praw do emerytur dodatkowych, uznawanie kwalifikacji zawodowych
39. Przykład derogacji w Traktacie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz