Polska w Unii Europejskiej - strona 333

Skład zarządu EBC i jego zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

wyrażoną na szczeblu państw lub rządów na podstawie rekomendacji Rady Unii po uzyskaniu przez nią opinii...

Audyt- wyjaśnienie oraz rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Wiatrowski
 • Audyt wewnętrzny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1757

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (EFTA) pełna zdolność...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

nienależących do integracji. Unia Celna- bardziej zaawansowana Brak barier, ale kraje nie prowadzą autonomicznej...

Zarzadzanie jakością - TQM

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1533

Charakter dobrowolny. Otwarty dla każdego przedsiębiorcy Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Znak PDŻ...

Integracja walutowa w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

. To spotkanie było organizowane w celu podsumowania efektów integracji europejskiej. W okresie przejściowym...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

System Instytucjonalny i Prawny Unii Europejskiej WYKŁAD 1 *Organizacje międzynarodowe...