Polska w Unii Europejskiej - strona 135

Periodyzacja na 3 okresy- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

wiarygodności Polski, przemiany gospodarcze, uniezależnienie się od ZSRR, potwierdzenie granicy zachodniej b...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; C 115/62 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej...

Przedmiot zamówienia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw...

Euro nowy pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2380

kwalifikujących kraje członkowskie do unii walutowej. Szczyt Rady Europejskiej w Cardiff (15-16 czerwca 1998...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3920

oraz wprowadzają nieskrępowany ruch czynników produkcji wewnątrz ugrupowania (np. Unia Europejska);  unia...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

, która akceptowana jest przez PE taką samą procedurą jak pierwsza kandydatura. Rada Unii Europejskiej w porozumieniu...

Sąd I Instancji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

lub prawne przeciwko aktom instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii europejskiej...

Europejska Agenda Cyfrowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w budowaniu konkurencyjności Unii Europejskiej...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Trzy filary Unii Europejskiej Unia Europejska została ukształtowana w formie trzech podstawowych...