Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 40

Analiza strategiczna ORBIS SA

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Mieczysław Berger
  • Analiza strategiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1260

REGULACYJNO-PRAWNA Zakres Regulacji Unii Europejskiej wzrost stabilizacja regres -3 +2 +3 0,7 0,2 0,1 Kontrola...

Bierne operacje bankowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

, podatki oraz straty z tytułu niespłaconych kredytów. Różnica między wpływami i kosztami określa zysk netto...

Energetyka słoneczna - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

się wspieranie przedsięwzięć z funduszy celowych, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej...

Bankowość - notatki - system bankowy

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • dr Janina Laudańska-Trynka
  • Bankowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

Europejskiej, Polska zobowiązała się do przystąpienia do strefy euro. W przyszłości ztoty zostanie zatem...