Energetyka słoneczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Energetyka słoneczna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

› Energetyka słoneczna w Polsce Energetyka słoneczna w Polsce Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzują się bardzo nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca września). Czas aktywności słońca w zimie skraca się do 8 godzin dziennie, zaś w lecie w miesiącach najbardziej słonecznych osiąga 16 godzin. Cechą szczególną jest znaczny udział promieniowania rozproszonego w promieniowaniu całkowitym. W skali roku wynosi ono powyżej 50%, a w czasie czterech miesięcy zimowych (listopad-luty) 65-73%. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą przyjmuje wartości rzędu 950-1250 kWh/m 2 . Na podstawie wieloletnich analiz stwierdzono, że największe wartości strumienia promieniowania słonecznego występują nad Bałtykiem oraz we wschodniej części Polski. Warunki nasłonecznienia w tych rejonach odpowiadają warunkom istniejącym w Europie Środkowej, na przykład w Austrii i na Węgrzech. Roczna średnia wartość sum nasłonecznienia w Polsce wynosi 1600 godzin.
Słoneczne systemy aktywne, w których zachodzą procesy konwersji termicznej (z użyciem systemów cieczowych) mogą być stosowane w polskich warunkach klimatycznych przede wszystkim do:
podgrzewania ciepłej wody w obiektach działających sezonowo w cieplejszej połowie roku: w obiektach letniskowych, rekreacyjnych i sportowych podgrzewania ciepłej wody użytkowej w instalacjach funkcjonujących przez cały rok: w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej podgrzewania wody w basenach otwartych i krytych podgrzewania wody do celów rolniczych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym ogrzewania pomieszczeń, jedynie w przypadku zapewnienia sezonowego magazynowania energii promieniowania słonecznego i zastosowania hybrydowych systemów grzewczych, na przykład z pompami ciepła lub bojlerami na paliwa stałe lub płynne.
W przypadku analogicznych systemów powietrznych najważniejsze obszary zastosowań to:
suszenie produktów rolniczych i drewna dogrzewanie lub ogrzewanie pomieszczeń w skojarzonych systemach aktywnych z pasywnymi, na przykład rozwiązania semi-pasywne w budownictwie energooszczędnym i regulacja mikroklimatu w magazynach.
Systemy te są zazwyczaj wykonywane metodami domowymi przez prywatne osoby.
  1. 950 kWh/m 2 2. 962 kWh/m 2 3. 985 kWh/m 2 4. 1076 - 1081 kWh/m 2 Administracyjna mapa Polski z średniorocznym rozdziałem napromieniowania słonecznego (w kWh/m 2 płaszczyznę poziomą) Technologie oraz rozwój rynku słonecznego W Polsce stosowane są głównie płaskie oszklone kolektory słoneczne. Składają się z pojedynczego pokrycia szklanego, metalowej (przeważnie miedzianej) blachy, tworzącej powierzchnię absorbującą z przylegającą do niej serpentyną z rury miedzianej, izolacji termicznej absorbera od spodu oraz obudowy (na ogół aluminiowej).

(…)

…, zawory, pompy, wymienniki ciepła i systemy kontroli. Waga kolektorów płaskich cieczowych to 22-28 kg/ m2 plus stelaż i orurowanie 2-5 kg/m2. Kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza mają większe wymiary i mniejsze masy (5-15 kg/m2). W systemach grzewczych współpracują z wentylatorami, przewodami rozprowadzającymi podgrzane w kolektorze powietrze oraz zasuwami regulacyjnymi. W polskich warunkach…
… - ocieplenia od spodu - obudowy aluminiowej w której zamknięte są ww. elementy. W zależności od użytych materiałów współczynnik pochłaniania energii słonecznej może osiągnąć wartość do 95-97%. Wykres: Hewalex Legenda do wykresu: 1. Promieniowanie cieplne na powierzchnię 1m2 nachyloną pod kątem 45° w kierunku na południe. 2. Energia uzyskana z 1m2 powierzchni kolektora przy temperaturze wody 10°C na dopływie 3…
… słonecznej to:
- Ogrzewanie płynu a następnie wykorzystanie go w specjalnych wymiennikach ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania - Wytwarzania prądu elektrycznego wykorzystując specjalne baterie słoneczne Do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania służą instalacje solarne. Stanowią one zespół dobranych do siebie urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, zespoły sterująco-tłoczące i pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła. Odpowiednio dobrane i wykonane instalacje solarne pozwalają zaoszczędzić całorocznie ok. 65% energii potrzebnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ok. 30 % na ogrzanie budynku. Sezonowo instalacja pozwala zaoszczędzić do 80% energii potrzebnej do ogrzania CWU lub wody w basenie…
… maretermicznych.
Elektrownie wiatrowe
Wykorzystywanie energii wiatru, było swego czasu najbardziej popularnym sposobem otrzymywania energii w gospodarstwach rolnych. Jako, że wiatr towarzyszy nam od zarania dziejów, już tysiące lat temu ludzie nauczyli się go wykorzystywać do swoich celów. Obliczenia wskazują na to, że obecna energia wiatrów byłaby w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne całej naszej planety…
…, zależy to jak zostanie ona potem wykorzystana. Gdy ma wysoką temperaturą jest bezpośrednio wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. W przypadku niższych temperatur to wykorzystuje się je do ogrzewania budynków. Na szeroką skalę takie wody wykorzystuje się w przemyśle do produkowania papieru, hodowli roślin i grzybów, a także do pasteryzacji mleka.
Największa słoneczna elektrownia świata
SCE/r.n…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz