Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 22

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

w Unii Europejskiej. Co to jest Europejski System Banków Centralnych? Europejski System Banków...

Integracja Europejska - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 308
Wyświetleń: 896

odzwierciedlał zatem Kryteria Kopenhaskie. Realizacja Umowy Przejściowej: Unia Europejska Polska 20% wartości...

Podstawy nauki o finansach

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2044

analizy finansowej jest analiza wskaźnikowa. W bilansie po str. aktywów wykazujemy zysk lub stratę...

Organizacje międzynarodowe - 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1281

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Europejska Karta Społeczna (1961) - jedyna konwencja Rady Europy...

Biznes Plan - firma usługowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1855

opracowano na podstawie analizy wskaźnikowej, analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy SWOT...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4487

jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale banku...