Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 23

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

jakościowym. Jeżeli suma tych elastyczności byłaby równa, wtedy nie byłoby zysku ani strat. II.   Polityka...

Małe ABC przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

, który może być dodatni zysk operacyjny lub ujemny strata operacyjna. Przedsiębiorstwo może też osiągać zyski lub straty...

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6363

konkurencyjności gospodarki. Podatki w Unii Europejskiej: mamy do czynienia z postępującą harmonizacją prawa...

Księgi rachunkowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (nazwa firmy, organ...