Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 24

Jakość w ekonomice przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204

na wyrobie i robi to na własną odpowiedzialność. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zapewnieniem...

Ekonomika przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

na wyrobie i robi to na własną odpowiedzialność. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zapewnieniem...

Wirtualna gra giełdowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

. Wprowadzenie wspólnej waluty w krajach Unii Europejskiej zapoczątkowało silne obecnie trendy konsolidacyjne...

Pytania do kolokwium - Bank Światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Polakowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

sprawozdania finansowego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian...