Polonizacja - strona 3

Polska myśl (1864-1939)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

reform : szkolnictwa, oczynszowanie chłopów, polonizacja adm., praktyczne realizacja postulatu pracy...

Polskie ruchy masowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

narodowe we wschodnich częściach kraju uznawano za materiał podatny na polonizację. Jednym z elementów...

Rozpad Imperium Rosyjskiego

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

i społecznych. Chodziło o zaprzestanie rusyfikacji, o polonizację szkół. Wieś również domagała się polskiej...

Słowianie Wschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

przez elitę ruską polonizacji. Państwo polskie transmitowało na swych ruskich poddanych wzory kultury...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

słynących łaskami. W ślad za postępami katolicyzmu postępowała polonizacja, a pol­skość zaczynała...

Przeciwnicy Pilsudskiego- referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Galij-Skarbińska
 • Historia polityczna XX wieku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

koncepcji państwa narodowego, zakładającej polonizację ludności niepolskiej za tą linią. Wojciech Korfanty...